Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

790. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi, stran 1994.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Cholewa (v nadaljevanju OPPN), s katerim se v Brežicah načrtuje izgradnja nove večstanovanjske gradnje petih stanovanjskih blokov.
II.
Dopolnjen osnutek OPPN se javno razgrne na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Zakot - Bukošek - Trnje.
III.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 6. 3. 2008 do vključno 4. 4. 2008.
IV.
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo dne 19. 3. 2008 ob 15.00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.
V.
Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek SDZN, zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v knjigi pripomb, ki bosta na Občini Brežice in Krajevni skupnosti Zakot - Bukošek - Trnje ter na javni obravnavi ali jih posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, p.p. 132, Brežice. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Brežice (http://www.brezice.si) ter v časopisu Dolenjski list.
Št. 3508-1/2007
Brežice, dne 25. februarja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.