Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

786. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot, stran 1987.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04) je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 26. 2. 2008 sprejela
S K L E P
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot
V volilno komisijo 1. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, se imenuje:
– za predsednico:
Bojana Kompare
Vipavska cesta 9a
5000 Nova Gorica
– za namestnico predsednice:
Matejka Vižintin
Kostanjeviška cesta 44
5000 Nova Gorica
– za članico:
Metka Gregorčič
Vrsno 1/a
5222 Kobarid
– za namestnico članice:
Katarina Lazarević Ule
Mizarska ulica 27
5250 Solkan
– za člana:
Evstahij Paljk
Vipavski Križ 15
5270 Ajdovščina
– za namestnico člana:
Tjaša Čopi
Šempas 167/A
5261 Šempas
– za članico:
Irma Dežela
Bevkova 16
5282 Cerkno
– za namestnico članice:
Mojca Drešček
Platiševa ulica 13
5282 Cerkno.
V volilno komisijo 2. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Piran, Lucija, Obala 114 a, 6320 Portorož, se imenuje:
– za predsednika:
Mihael Svanjak
Zadružna ulica 3
6000 Koper
– za namestnico predsednika:
Melita Osvaldič
Zgornje Škofije 89/a
6281 Škofije
– za člana:
Bruno Peroša
Nova vas nad Dragonjo 14
6333 Sečovlje
– za namestnika člana:
Gabrijel Bažec
Sv. Peter 66
6333 Sečovlje
– za člana:
Dušan Franca
Ulica IX. Korpusa 1
6310 Izola
– za namestnika člana:
Edvard Dečman
Ulica IX. Korpusa 1
6310 Izola
– za člana:
Zoran Šušteršič
Veliki dol 51/a
6221 Dutovlje
– za namestnico člana:
Nadja Počkar
Šmarje pri Sežani 54
6210 Sežana.
V volilno komisijo 3. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, se imenuje:
– za predsednico:
Janja Roblek
Spodnja Bela 14
4205 Preddvor
– za namestnico predsednice:
Vanda Polajnar
Zgornje Bitnje 236B
4209 Žabnica
– za člana:
Matej Polajnar
Deteljica 2
4290 Tržič
– za namestnika člana:
Oto Koki
Na Kresu 10
4228 Železniki
– za članico:
Zvonka Mihelič
Podbrezje 11
4202 Naklo
– za namestnika članice:
Ivan Mihovec
Šutna 92
4209 Žabnica
– za članico:
Katja Selišnik
Voklo 69
4208 Šenčur
– za namestnika članice:
Marko Bohinec
Šiška 16
4205 Preddvor.
V volilno komisijo 4. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana, se imenuje:
– za predsednico:
Tamara Hainz
Cankarjeva 5
1000 Ljubljana
– za namestnico predsednice:
Marija Remškar
Tržaška cesta 453a
1315 Brezovica pri Ljubljani
– za člana:
Branko Heferle
Miklošičeva 4/b
1230 Domžale
– za namestnika člana:
Dušan Žumer
Bakovniška 6
1240 Kamnik
– za članico:
Dragica Wohlfeiler Borin
Ulica Bratov Učakar 89
1000 Ljubljana
– za namestnico članice:
Jelka Bric Rink
Ustje 29
1275 Šmartno pri Litiji
– za člana:
Andrej Struna
Sela pri Šmarju 1/a
1290 Grosuplje
– za namestnico člana:
Sonja Pirnat Keršmanc
Bevke 166
1360 Vrhnika.
V volilno komisijo 5. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, se imenuje:
– za predsednico:
Polonca Bartol
Breg 79
1332 Stara Cerkev
– za namestnico predsednice:
Anica Vršnik
Oskrt 7
1336 Vas
– za člana:
Antun Volf
Sela 25
1337 Osilnica
– za namestnico člana:
Mojca Lavrič
Travnik 30/a
1318 Loški Potok
– za članico:
Alenka Kateren - Šilc
Sajevec 26
1310 Ribnica
– za namestnico članice:
Lea Zajc
Žimerice 22
1217 Sodražica
– za članico:
Jerica Tomšič Lušin
Srobotnik 11
1315 Velike Lašče
– za namestnico članice:
Marija Kramžar
Kompolje 90
1312 Videm - Dobrepolje.
V volilno komisijo 6. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Postojna, Trg padlih borcev 6, 6230 Postojna, se imenuje
– za predsednika:
Danilo Ukmar
Hrašče 8a
6230 Postojna
– za namestnico predsednika:
Aleksandra Ukmar
Hrašče 8a
6230 Postojna
– za člana:
Darko Urbančič
Knežak 2/d
6253 Knežak
– za namestnika člana:
Dejan Miloševič
Stritarjeva 4
6230 Postojna
– za člana:
Iztok Slejko
Bukovje 35
6230 Postojna
– za namestnika člana:
Franc Kandare
Dane 10
1386 Stari trg pri Ložu
– za članico:
Mira Benec
Dilce 23
6230 Postojna
– za namestnico članice:
Zora Obreza
Ravnik 1
1385 Nova vas.
V volilno komisijo 7. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, se imenuje:
– za predsednika:
Franci Cvelbar
Šegova 20
8000 Novo mesto
– za namestnika predsednika:
Roman Pulko
Pod vinogradi 2
8351 Straža
– za člana:
Franci Juršič
Šegova 3
8000 Novo mesto
– za namestnico člana:
Marina Jordan
Ilirska 9
8310 Šentjernej
– za člana:
Milan Travnikar
Župančičeva 2
8330 Metlika
– za namestnika člana:
Mladen Radojčič
Bojanci 15
8344 Vinica
– za članico:
Darinka Trdina
Glavna cesta 52
8233 Mirna
– za namestnika članice:
Stojan Majcen
Ragovska c. 6 A
8000 Novo mesto.
V volilno komisijo 8. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Brežice, Cesta Prvih borcev 24 a, 8250 Brežice, se imenuje:
– za predsednico:
Ivana Trajkovič
Kidričeva 49
8250 Brežice
– za namestnika predsednice:
Darko Bukovinski
Opekarska 12
82650 Brežice
– za članico:
Ivanka Medvešček
Bohoričeva 13
8250 Brežice
– za namestnika članice:
Rudi Volčanjšek
Kapele 63
8268 Kapele
– za članico:
Rosvita Podgoršek
Šolska ulica 5
Brestanica
– za namestnika članice:
Franc Češnovar
Vrh pri Podvršju 7
8274 Raka
– za članico:
Sonja Ivnik
Pod vrtačo 17
8290 Sevnica
– za namestnico članice:
Petra Pozderec
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica.
V volilno komisijo 9. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Celje, Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje, se imenuje:
– za predsednika:
Branko Vitez
Pod gabri 1
3000 Celje
– za namestnico predsednika:
Marija Bovha
Maistrova 9
3000 Celje
– za članico:
Urška Novak
Loka pri Žusmu 108
3223 Loka pri Žusmu
– za namestnico članice:
Milena Antloga
Ložnica pri Žalcu 15/b
3310 Žalec
– za članico:
Franja Falnoga
Mali breg 8/a
3215 Loče
– za namestnico članice:
Karmen Aleš
Cesta na Svetino 9
3270 Laško
– za članico:
Zdenka Dobrajc
Ponikva 21
3232 Ponikva
– za namestnika članice:
Vinko Habjan
Ulica na Livado 25
3240 Šmarje pri Jelšah.
V volilno komisijo 10. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, se imenuje:
– za predsednika:
Beno Janžekovič
Kicar 78/c
2250 Ptuj
– za namestnika predsednika:
Andrej Žmauc
Ciril Metodov drevored 5
2250 Ptuj
– za člana:
Boris Miočiinović
Cankarjeva 6
2250 Ptuj
– za namestnico člana:
Marija Potočnik
Volkmerjeva cesta 30
2250 Ptuj
– za članico:
Alenka Pihler
Gomilškova ulica 15
2250 Ptuj
– za namestnico članice:
Slavica Mlinarič
Kolodvorska 5 a
2277 Središče ob Dravi
– za članico:
Jožica Maurič
Pernica 8d
2231 Pernica
– za namestnico članice:
Lidija Stebernak
Grajska cesta 7
2317 Oplotnica.
V volilno komisijo 11. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, se imenuje:
– za predsednika:
Branko Reisman
K mlinu 2
2103 Razvanje
– za namestnico predsednika:
Liljana Adanič
Samova 2, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
– za članico:
Alenka Rožman
Dolnja Počehova 29
2211 Pesnica pri Mariboru
– za namestnico članice:
Emilijana Madrič
Široka ulica 5
2352 Selnica ob Dravi
– za člana:
Franc Beber
Zimica 64/d
2242 Zg. Korena
– za namestnika člana:
Marjan Pavlin
Ulica Šantlovih 19
2000 Maribor
– za člana:
Anton Lašič
Podova 76
2327 Rače
– za namestnico člana:
Dragica Hahič Sahtler
Smolnik 24
2342 Ruše.
V volilno komisijo 12. volilne enote za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice s sedežem na Upravni enoti Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec, se imenuje:
– za predsednico:
Irena Sešelj
Kopališka ulica 12
2380 Slovenj Gradec
– za namestnika predsednice:
Matjaž Zanoškar
Iršičeva 5
2380 Slovenj Gradec
– za članico:
Vida Juvan
Foršt 27
2333 Ljubno ob Savinji
– za namestnico članice:
Nada Fužir
Nove Loke 14
3333 Mozirje
– za člana:
Ferdo Blaznik
Dobrova 29
2370 Dravograd
– za namestnico člana:
Milena Pečovnik
Gorenjska c. 15/a
3320 Velenje
–za članico:
Franica Pori
Na Produ 43
2391 Ravne na Koroškem
– za namestnico članice:
Vlasta Božnik
Sele 62/B
2380 Slovenj Gradec.
Št. K-13/2-VK/2008
Ljubljana, dne 26. februarja 2008
Milena Vrhovec l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost