Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

785. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 1986.

Na podlagi 30. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04) je Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 29. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
I.
1. Razpisujejo se volitve v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot zbornice v skladu z določbami Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04) in Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03, 29/04).
2. Kot dan glasovanja v prvi volilni skupini se določi 20. 4. 2008.
3. Kot dan glasovanja v drugi volilni skupini se določi 21. 4. 2008.
4. Kot dan razpisa volitev s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 10. 3. 2008.
II.
5. V skladu z 28. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04) in v povezavi z 68. členom Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03, 29/04) ima v prvi volilni skupini pravico voliti in biti izvoljen za člana organa zbornice član zbornice, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let starosti.
Za člana organa zbornice iz druge volilne skupine je lahko izvoljena fizična oseba, ki je članica uprave oziroma drugega organa, ki vodi poslovanje pravne osebe – članice zbornice.
6. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04) na volitvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ne morejo kandidirati člani, ki so bili v svet zbornice že izvoljeni na volitvah v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije leta 2000 in ponovno na volitvah leta 2004.
7. V skladu s četrtim odstavkom 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04) na volitvah v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ne morejo kandidirati člani, ki so bili v svet območne enote že izvoljeni na volitvah v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije leta 2000 in ponovno na volitvah leta 2004.
8. Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in člani sveta območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so bili izvoljeni na podlagi 33. člena (predčasno prenehanje mandata) Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04), na volitvah ne morejo kandidirati za isto funkcijo, če je mandat, ki so ga pridobili, trajal več kot pol celotnega mandata.
III.
9. V svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v skladu z določbo 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04) v posamezni volilni enoti iz prve volilne skupine voli naslednje število članov sveta:
– 1. volilna (območna) enota Nova Gorica: 5 članov
– 2. volilna (območna) enota Koper: 4 člane
– 3. volilna (območna) enota Kranj: 4 člane
– 4. volilna (območna) enota Ljubljana: 8 članov
– 5. volilna (območna) enota Kočevje: 2 člana
– 6. volilna (območna) enota Postojna: 3 člane
– 7. volilna (območna) enota Novo mesto: 5 članov
– 8. volilna (območna) enota Brežice: 4 člane
– 9. volilna (območna) enota Celje: 7 članov
– 10. volilna (območna) enota Ptuj: 7 članov
– 11. volilna (območna) enota Maribor: 3 člane
– 12. volilna (območna) enota Slovenj Gradec: 3 člane
– 13. volilna (območna) enota Murska Sobota: 9 članov.
V svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v skladu s 13. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04) in na podlagi tretjega odstavka 16. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03, 29/04) v posamezni volilni enoti iz druge volilne skupine volita dva člana sveta, od katerih je en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb.
10. V svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v skladu z določbo 45. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 5/03, 89/03, 29/04) v posamezni volilni enoti (ki je hkrati tudi območna enota) izvoli naslednje število članov:
– 1. volilna (območna) enota Nova Gorica: 13 članov (11 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 2. volilna (območna) enota Koper: 11 članov (9 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 3. volilna (območna) enota Kranj: 11 članov (9 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 4. volilna (območna) enota Ljubljana: 15 članov (13 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 5. volilna (območna) enota Kočevje: 9 članov (7 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 6. volilna (območna) enota Postojna: 11 članov (9 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 7. volilna (območna) enota Novo mesto: 13 članov (11 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 8. volilna (območna) enota Brežice: 11 članov (9 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 9. volilna (območna) enota Celje: 15 članov (13 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 10. volilna (območna) enota Ptuj: 15 članov (13 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 11. volilna (območna) enota Maribor: 11 članov (9 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 12. volilna (območna) enota Slovenj Gradec: 11 članov (9 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb),
– 13. volilna (območna) enota Murska Sobota: 15 članov (13 iz prve, 2 iz druge volilne skupine, od teh dveh en predstavnik zadrug in en predstavnik drugih pravnih oseb).
11. V odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v skladu z določbo 54. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 05/03, 89/03, 29/04) v posamezni volilni enoti (ki je hkrati tudi območna enota) izvoli 7 (sedem) članov, od teh 5 (pet) iz prve volilne skupine in 2 (dva) iz druge volilne skupine. Od 2 (dveh) iz druge volilne skupine je eden predstavnik zadrug in eden predstavnik drugih pravnih oseb.
IV.
12. Kandidature oziroma liste kandidatov za volitve v prvi volilni skupini je potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Celovška 135, najpozneje do 31. 3. 2008 do 24.00 ure (velja rok dospetja). Kandidature, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene.
13. Kandidature oziroma liste kandidatov za volitve v drugi volilni skupini je potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Celovška 135, najpozneje do 1. 4. 2008 do 24.00 ure (velja rok dospetja). Kandidature, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene.
V.
14. Instrukcijski obrazci za vlaganje kandidatur in drugi obrazci in dokumenti za volitve so dostopni na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: www.kgzs.si.
VI.
15. Za izvršitev tega sklepa skrbijo Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in volilne komisije volilnih (območnih) enot.
VII.
16. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800343
Ljubljana, dne 29. februarja 2008
Predsednik
Peter Vrisk l.r.

AAA Zlata odličnost