Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

784. Splošni akt o določitvi geografskih območij za digitalno televizijsko radiodifuzijo, stran 1980.

Na podlagi 5. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o določitvi geografskih območij za digitalno televizijsko radiodifuzijo
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt določa geografska območja, na katerih se določa obdobje hkratne analogne in digitalne televizijske radiodifuzije.
2. člen
(določitev geografskih območij)
(1) Republika Slovenija je za potrebe določevanje obdobja hkratne analogne in digitalne televizijske radiodifuzije razdeljena na devet geografskih območij: A, B, C, D, E, F, G, H in I.
(2) Geografska območja so določena s konturami in prekrivajo celotno ozemlje Republike Slovenije. Določeni predeli ozemlja Republike Slovenije so lahko prekriti z več geografskimi območji.
(3) Konture, ki določajo posamezna geografska območja, so:
3. člen
(ugotavljanje pokritosti)
(1) Pokritost prebivalstva s signalom multipleksa na posameznem geografskem območju se ugotavlja na podlagi pokrivanja omrežja radiodifuznih oddajnikov, ki oddajajo ta multipleks.
(2) Območje je pokrito s signalom multipleksa, kjer je koristen signal omrežja enak ali presega minimalno električno poljsko jakost, ki je predpisana ali se uporablja pri konkretnih parametrih omrežja radiodifuznih oddajnikov in sprejem ni moten zaradi škodljivih vplivov drugih radijskih postaj ali lastne interference.
4. člen
(začetek veljavnosti akta)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38101-47/2007/5
Ljubljana, dne 15. februarja 2008
EVA 2008-2111-0027
Tomaž Simonič l.r.
Direktor