Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

780. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, stran 1949.

Na podlagi 3. člena Zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00, 23/01 in 121/04) se v 2. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež: Šmartinska 152, Ljubljana.«.
2. člen
V 4. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– akreditiranje EMAS preveriteljev,«.
Dosedanje tretja do osma alinea postanejo četrta do deveta alinea.
3. člen
V 8. členu se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– splošni akt o oblikovanju cen storitev Slovenske akreditacije,«.
4. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za akreditacijo sestavljajo zaposleni v Slovenski akreditaciji, ki so odgovorni za posamezna področja akreditiranja, tehnični vodja, zunanji strokovnjaki in uporabniki z vseh področij akreditiranja ter predstavniki ocenjevalcev. Direktor je član odbora za akreditacijo po funkciji, ne more pa biti izvoljen za predsednika.«.
5. člen
V 20. členu se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k splošnemu aktu o oblikovanju cen storitev Slovenske akreditacije,«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-3/2008/4
Ljubljana, dne 21. februarja 2008
EVA 2008-2111-0042
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost