Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2008 z dne 4. 3. 2008

Kazalo

779. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008, stran 1948.

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008
I.
Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 so:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0555 eura na m3,
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč in zasneževanje smučišč: 0,0555 eura na m3,
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0083 eura na 100 m3,
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska: 0,0508 eura na m3,
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: 0,38 eura na 100 m3,
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo, za proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,0555 eura na m3,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči do 10 MW: 0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči enako ali več kot 10 MW: 1,2519 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: 0,1694 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za pridobivanje toplote: 0,0847 eura na MWh energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode,
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0029 eura na 100 m3,
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,0008 eura na m2 površine vodnega dobra,
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00412 eura na m2 površine morskega dobra,
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0016 eura na m2 površine vodnega dobra,
– za rabo naplavin: 1,2281 eura na m3 proda in 5,5083 eura na m3 mivke,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč za plovila: 0,2086 eura na m2,
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč za plovila: 0,0111 eura na m2 in
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,8346 eura na m2.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-2/2007/12
Ljubljana, dne 21. februarja 2008
EVA 2007-2511-0223
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik