Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

771. Odlok o razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spomenik državnega pomena, stran 1928.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi posestva gradu Brdo pri Kranju za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine Brdo pri Kranju – Posestvo gradu Brdo (EŠD 907). V okviru enote se za kulturni spomenik državnega pomena razglasijo tudi enote dediščine Brdo pri Kranju – Muzej na prostem (EŠD 9213), Brdo pri Kranju – Toplarja ob grajski konjušnici (EŠD 14687) in Brdo pri Kranju – Toplar za hotelom (EŠD 19718).
(2) Enote iz prejšnjega odstavka imajo lastnosti umetnostnozgodovinskega oziroma umetnostnega in arhitekturnega, etnološkega, izjemnega zgodovinskega spomenika in kulturne krajine ter lastnosti spomenika oblikovane narave.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– dvorec Brdo je ohranjena renesančna utrdba na prostoru starejše srednjeveške zasnove,
– v 20. stoletju je bil večkrat prezidan,
– v protokolarni objekt je bil spremenjen že v Kraljevini Jugoslaviji, to vlogo je zadržal v socialistični Jugoslaviji in bil urejen v osrednji protokolarni objekt v Sloveniji po letu 1991,
– med lastniki posestva so bile pomembne rodbine: Egkhi, Gallenbergi, Zoisi,
– dvorec je bil postojanka slovenskih protestantov,
– notranja oprema dvorca je za Slovenijo izjemna zbirka pohištva, preprog, slik, kipov in drobnega inventarja,
– posebnost je bogata knjižnica z izvirnikom Dalmatinove Biblije,
– parkovne površine kažejo kontinuiteto urejanja od 16. stoletja naprej s sledmi baročnih ureditev, zasnovo najstarejšega botaničnega vrta pri nas in z avtorskimi predelavami ter parkovnim gozdom in ribniki, kar so dopolnila 20. stoletja,
– izjemna večplastnost celote uvršča parkovne površine v vrh zgodovinskega razvoja v Sloveniji.
3. člen
(1) Spomenik obsega parcele št. 1113/2, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120/1, 1123/2, 1124/2, 1127/2, 1128/2, 1131/2, 1132/2, 1132/3, 1134, 1135/2, 1161/2, 1162/2, 1163, 1164/1, 1164/2, 1164/3, 1165, 1166, 1167/3, 1170/2, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181/2, 1182, 1183/3, 1184/2, 1185/2, 1186, 1187, 1188/2, 1189, 1190/2, 1250/2, 1251/2, 1252/2, 1253/2, 1530/2, 1534/2, 1535/2, 1536, 1541/2, 1542/2, 1545/2, 1546/2, 1546/3, 1551/2, 1552/2, 1556/2, 1557, 1558/4, 1568/3, 1578/3, 1578/4, 1583/2, 1653/2, 1670/3, 1671/2, 1672, 1673/2, 1677, 1718/2, 1731, 1732, 1734, 1735/2, vse k.o. Bela, parcele št. 100/2, 105/2, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119/1, 119/2, 120, 121, 122, 123, 124, 125/2, 130, 131, 132, 134/2, 135/2, 136/2, 1635/2, 1637/3, 1638, 1639, 1640/2, 1642/2, 1690, 1691, 1692/2, 206/2, 207/2, 212/2, 213/2, 215/2, 55/2, 56/2, 58/2, 66/2, 67/2, 73/2, 74/2, 98/2, vse k.o. Breg ob Kokri, parcele št. 1144, 705/2, 826/2, 827/2, 829/2, 830/2, 831/2, 832/2, 844/2, 845/2, 846/2, 847/2, 861/2, 867/1, 867/13, 867/14, 867/15, 867/16, 867/17, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 869/1, 870/1, 872/2, vse k.o. Kokrica, parcele št. 401/3, 402/2, 402/6, 406/1, 406/2, 406/3, 407/1, 407/3, 408, 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5, 415/6, 415/7, 416/13, 416/14, 416/2, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/2, 418, 419, 420/1, 420/2, 420/3, 420/4, 420/5, 421, 422, 423, 424/2, 425, 426/1, 427/1, 429/1, 431/1, 432/1, 433, 434, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 452, 453, 454, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512/2, 513/2, 514/1, 514/2, 514/3, 515/2, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/2, 524/2, 525, 526, 527, 528, 529/2, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 561/1, 561/2, 562/1, 562/2, 563, 564, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579/1, 581, 583, 584, 585, 586, 588, 589/1, 589/2, 589/3, 592, 593, 599, 616, 635, 638/1, 638/2, 638/3, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647/2, 658/1, 737/1, 739/1, 739/3, 740/2, 741/1, 741/2, 741/3, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 761 (del parcele: ozek pas parcele med parcelama št. 515/2 in 523/2, k.o. Predoslje), vse k.o. Predoslje, in parcele št. 117/2, 119/2, 120, 126/2, 127/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133/2, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/3, 170/2, 171/2, 172/2, 173/2, 174, 175/2, 176/2, 177/2, 267/2, 268, 270/2, 271/2, 427/2, 428, 429/2, 430, 431/2, 467/2, 468/2, 469/2, 470/2, 471/2, 472/2, 473, 474, 475/2, 476/2, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483/1, 483/2, 484, 485, 486/2, 487/2, 488, 489, 490/1, 490/2, 490/3, 491/1, 491/2, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2, 493/3, 494/1, 494/2, 494/3, 495, 496, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522/1, 522/2, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 532, 533, 534, 535/1, 535/2, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563/2, 564/2, 565/2, 566/2, 567/2, 568/3, 568/4, 569/2, 570/2, 571/2, 572/2, 573/2, 589/2, 590/2, 591/2, 592/2, 593/2, 594/2, 595/2, 596/2, 597, 598/2, 599/2, 600/2, 601/2, 602/2, 603/2, 604/2, 616/2, 617/2, 618/2, 619/2, 620/2, 621/2, 678/2, 684/2, 686/2, 687, 690/2, 692/2, 694/3, 694/4, 695/2, 699/2, 699/3, 701, 702/1, 702/2, 702/3, vse k.o. Suha.
(2) Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1080/11, 1080/2, 1081, 1082, 1090, 1091, 1107, 1108, 1113/1, 1120/2, 1123/1, 1124/1, 1127/1, 1167/1, 1167/2, 1169, 1170/1, 1181/1, 1183/1, 1183/2, 1184/1, 1185/1, 1188/1, 1190/1, 1191, 1192, 1193/1, 1193/2, 1194, 1198/1, 1248 (del parcele: osrednji del parcele razen ozkega pasu na severnem delu parcele), 1249, 1250/1, 1251/1, 1252/1, 1253/1, 1254, 1255, 1256, 1257, 1517, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1531/1, 1531/2, 1532, 1533, 1534/1, 1535/1, 1541/1, 1542/1, 1543, 1544, 1545/1, 1546/1, 1547, 1548, 1550, 1551/1, 1552/1, 1553, 1554, 1555, 1556/1, 1558/1, 1558/2, 1558/3, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568/1, 1568/2, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578/1, 1578/2, 1578/5, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583/1, 1584, 1585, 1594, 1595, 1599, 1600, 1603, 1604, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621/1, 1623/2, 1624/1, 1625, 1626/1, 1626/2, 1627, 1628, 1629/1, 1629/2, 1630/3, 1630/4, 1631/1, 1631/2, 1643/18, 1643/6, 1653/1, 1654/1 (del parcele: del ceste do parcele št. 1587, k.o. Bela), 1654/10, 1654/11, 1654/12, 1654/13, 1654/14, 1654/15, 1654/16, 1654/17, 1654/18, 1654/19, 1654/2, 1654/3, 1654/39, 1654/4, 1654/40, 1654/41, 1654/42, 1654/43, 1654/44, 1654/45, 1654/46, 1654/47, 1654/48, 1654/49, 1654/5, 1654/50, 1654/51, 1654/52, 1654/53, 1654/56, 1654/57, 1654/58, 1654/59, 1654/6, 1654/60, 1654/61, 1654/62, 1654/7, 1654/8, 1654/9, 1655, 1668 (del parcele: južni del parcele do parcele št. 1258/1, k.o. Bela), 1669 (del parcele: južni del parcele do parcele št. 1246, k.o. Bela), 1670/1 (del parcele: južni del parcele do parcele št. 1243/6, k.o. Bela), 1670/2, 1671/1, 1679, 1735/1, 1736, 1737, 1738, 930, 961, 964, 965/1, 965/4, 971/1, 971/2, vse k.o. Bela, parcele št. 100/1, 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 125/1, 126, 127, 128/1, 128/2, 129/1, 129/2, 133, 134/1, 135/1, 136/1, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 1630, 1631 (del parcele: južni del parcele – poti do parcele št. 18, k.o. Breg ob Kokri), 1635/1, 1636, 1637/1, 1637/2, 164, 1640/1, 1641, 1642/1, 1645/6, 165, 166, 167, 168, 169, 1692/1 (del parcele: južni del parcele do parcele št. 16/1, k.o. Breg ob Kokri), 1693, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 184, 185, 186, 187, 189/2, 197, 198, 206/1, 207/1, 212/1, 213/1, 215/1, 27/1, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450/1, 451, 452, 455, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55/1, 56/1, 57, 58/1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/1, 67/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73/1, 74/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98/1, 99, vse k.o. Breg ob Kokri, parcele št. 1029/2, 1096/4 (del parcele: zahodni del ceste od parcele št. 1119, k.o. Kokrica), 1098/1, 1118 (del parcele: osrednji in severni del ceste od parcele št. 890/6, k.o. Kokrica), 1120/2, 1120/3, 1121 (del parcele: jugozahodni del parcele do parcele št. 189/1, k.o. Kokrica), 1124/13, 1124/14, 1139, 1142/1, 1142/2, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167/1, 1167/2, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1198/1, 1198/2, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1204/2, 1205, 1206, 1207, 189/1 (del parcele: zahodni del parcele ob južnem robu parcele št. 913, k.o. Kokrica, in del parcele, ki se zajeda v parcelo št. 913, k.o. Kokrica, v njenem severnem delu), 189/2, 190, 695/2, 695/3, 695/4, 702/2, 703, 704, 705/1, 706, 709, 825/1, 825/2, 825/3, 826/1, 826/3, 827/1, 828/2, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 844/1, 845/1, 846/1, 847/1, 860, 861/1, 867/10, 867/12, 867/6, 867/7, 867/8, 867/9, 868/1, 868/2, 869/2, 870/2, 872/1, 873, 875/1, 875/2, 875/3, 876, 890/1, 890/2 (del parcele: severni del parcele), 890/3, 890/35, 890/4, 890/5, 895/2, 895/6, 895/7, 896, 897, 898/1, 913, 945/2, 946/2, 947/2, 948/2, 988, vse k.o. Kokrica, parcele št. 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 403, 415/10, 415/11, 415/8, 415/9, 416/10, 416/11, 416/9, 417/1, 424/1, 5, 512/1, 513/1, 515/1, 523/1, 524/1, 529/1, 530/1, 6/1, 6/2, 6/3, 674/1, 675, 676/1, 676/2, 679/1, 679/2, 680/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 729, 736/2, 737/2, 738/1, 739/2, 740/1, 746, 747, 748, 749, 750, 760, 761 (del parcele: osrednji del parcele razen ozkega pasu parcele med parcelama št. 515/2 in 523/2, k.o. Predoslje), 762, 763/1, 763/2, 764/1, 764/2, 764/3, 765, 766, 767/1, 767/2, 767/3, 768, 769, 770, 788, 789, 790, 797, 798, 799, 8, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 815 (del parcele: osrednji del parcele do parcele št. 795, k.o. Predoslje), 816, 817, 818, 819, 820/1, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840/1, 840/2, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849/1, 849/2, 850, 860, 9, vse k.o. Predoslje, parcele št. 123, 124, 125, 126/1, 127/1, 169/1, 169/2, 170/1, 171/1, 172/1, 173/1, 175/1, 176/1, 177/1, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 195/3, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208/1, 208/2, 212/1, 212/2, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 223, 263, 264, 266, 267/1, 269, 270/1, 271/1, 272, 662, 665/1, 678/1 (del parcele: severni in osrednji del parcele od parcele št. 222, k.o. Suha), 679/2 (del parcele: severni in osrednji del parcele od parcele št. 222, k.o. Suha), 680/1, 681/2, 690/1, 705, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740/1, 740/2, 740/3, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 790 (del parcele: severozahodni del parcele od parcele št. 123, k.o. Suha), 792, 8, vse k.o. Suha, in parcele št. 1753, 1754, 1755, 1756, 673/1, 679, 682, 683, 686, 687, 691, 694, 695, 698, 699, 701, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837/1, 837/2, 838, vse k.o. Visoko.
(3) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 15. januarja 2004, Uradni list RS, št. 11/04, datoteka z dne 1. februarja 2007, izvorno merilo 1 : 2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000.
(4) Meja vplivnega območja je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 15. januarja 2004, Uradni list RS, št. 11/04, datoteka z dne 1. februarja 2007, izvorni merili 1 : 2000 in 1 : 2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 10000.
(5) Izvirnika načrtov iz tretjega in četrtega odstavka tega člena hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi pomenijo:
– dvorec Brdo ali grad Brdo je osrednja in najstarejša stavba posestva,
– oranžerija je nadstropni vzdolžni objekt vzhodno od dvorca,
– drugi objekti dediščine so preostale stavbe, ki imajo kulturno, umetnostno in arhitekturno ali pričevalno vrednost, in sicer: ledenica (valjast paviljon na zahodni strani gradu Brdo); stari del Zoisove pristave (nekdaj konjušnica, zdaj restavracija Zois), kozolci toplarji (eden severno od hotela (EŠD 19718) in dva (EŠD 14687) na zahodnem delu posestva med velikim hipodromom in hlevom); čebelnjak (poslikan s panjskimi končnicami slovenskih slikarjev, stoji vzhodno od ribnika) in sitarska hiša iz Stražišča (lesena hiša, postavljena na travniku za 8. ribnikom kot del muzeja na prostem (EŠD 9213)),
– parkovna površina je nepozidan del posestva, sestavljen iz zelenic, gred, nasadov, drevoredov, vrtnih skulptur, sistemov poti z mostovi in drugo opremo, vodotokov, ribnikov in parkovnih gozdov ter leži v osrednjem delu posestva, ki je z ograjo ločen od zalednega dela,
– parkovni gozd je gozd, ki leži na območju parkovnih površin posestva,
– gozd je z drevjem zaraščen zaledni del posestva, ki je z ograjo ločen od parkovnih površin,
– kongresni center je na novo zgrajen objekt vzhodno od Zoisove pristave na lokaciji pomožnih objektov,
– Hotel Kokra je večji gostinski objekt na vzhodnem robu posestva,
– pomožni objekti so vse druge stavbe na posestvu, ki niso dediščina,
– vplivno območje spomenika je območje neposredne okolice posestva s pretežno gozdnimi in njivskimi površinami.
5. člen
(1) Za kulturni spomenik velja splošni varstveni režim, ki določa: upravljavec omogoča in spodbuja predstavitve celote in posamičnih zaščitenih del z dostopnostjo javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in njegove namembnosti.
(2) Za dvorec Brdo iz prve alinee prejšnjega člena velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in vzdrževanje sedanje namembnosti za dvorec, posebej za reprezentančne prostore v njem,
– ohranjanje in vzdrževanje neokrnjenih prvin arhitekture dvorca z ohranjanjem izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, oblike in barvne podobe pročelij v skladu s konservatorskim programom,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne zasnove zunanjosti in notranjosti dvorca ter njegove opreme z rušenjem in odstranjevanjem ali nadzidavo in prizidavo,
– ohranjanje in vzdrževanje nepremične ter premične notranje opreme v dvorcu,
– ohranjanje evidentirane notranje opreme v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenosti (v barvi, legi, materialu, obliki, strukturi, velikosti) v skladu z muzeološkimi zahtevami in izhodišči,
– dovoljeno je strokovno konserviranje-restavriranje izvirnih prvin notranje opreme z rekonstrukcijo izvirne podobe opreme,
– dovoljena sta premeščanje in uporaba notranje opreme, kadar je to del funkcije predmeta ali objekta (npr. pohištvo, slike, posodje), razen če uporaba ogroža obstoj te opreme,
– izjemoma je dovoljeno začasno premeščanje notranje opreme za razstave in druge predstavitve, vendar po standardih za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva ter s soglasjem pristojnih strokovnih služb.
(3) Za oranžerijo iz druge alinee prejšnjega člena velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in vzdrževanje sedanje oblike z ohranjeno zunanjo podobo arhitekture z izvirno zasnovo, osnovnimi gabariti, lego, velikostjo, obliko in barvno podobo pročelij v skladu s konservatorskim programom,
– namembnost objekta je podrejena funkciji dvorca in potrebam upravljavca spomenika ter osnovni funkciji posestva.
(4) Za druge objekte dediščine iz tretje alinee prejšnjega člena velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in vzdrževanje neokrnjenih stavbnih prvin objektov z ohranjanjem njihove lege, izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, velikosti, barvne podobe pročelij in ustrezne funkcije v skladu s konservatorskim programom,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot objektov z rušenjem, odstranjevanjem, nadzidavo, prizidavo in dodajanjem,
– notranjost in okolico teh objektov je mogoče smiselno urediti za osnovno namembnost in potrebe upravljavca v skladu s konservatorskim programom.
(5) Za parkovne površine iz četrte alinee in parkovni gozd iz pete alinee prejšnjega člena velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in vzdrževanje parkovnih površin, kompozicije zasnove in strukturnih potez, nasadov, drevoredov, vrtnih skulptur, sistemov poti, ribnikov in parkovnih gozdov, vključno z ovrednoteno opremo, kot so mostovi, klopi in podobno,
– dovoljeno je dodatno urejanje parkovnih površin v skladu s konservatorskim programom in kulturnovarstvenim soglasjem,
– prepovedani so spreminjanje življenjskih razmer na rastiščih, nabiranje rastlin, namerno poškodovanje nasadov in drevja, razen če gre za delo z rastlinami v skladu z namenom njihovega oblikovanja ali izvajanja drugih ukrepov varstva,
– prepovedana je vožnja z motornimi vozili, razen zaradi vzdrževanja, gospodarjenja, protokola in izvajanja drugih dejavnosti upravljavca,
– prepovedani so sprehajanje zunaj za to določenih površin in dostop z domačimi živalmi ter izvajanje športnih dejavnosti, razen zaradi vzdrževanja, gospodarjenja, protokola in izvajanja drugih dejavnosti upravljavca,
– parkovni gozd se ureja v skladu z gozdnogospodarskim načrtom,
– neavtohtone vrste parkljaste divjadi na teh površinah niso dovoljene,
– dovoljene so le tiste gradnje, ki so povezane z ohranitvijo varovanih prvin kulturnega spomenika.
(6) Za gozd iz šeste alinee prejšnjega člena velja varstveni režim, ki določa:
– z gozdom se gospodari v skladu z Uredbo o razglasitvi gozdov posestva Brdo za gozdove s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 76/01) in veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti,
– z divjadjo se gospodari v skladu z Uredbo o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju (Uradni list RS, št. 114/04) in veljavnimi lovskogojitvenimi načrti,
– vsi ukrepi na parkovnih in gozdnih površinah se izvajajo v skladu s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04 in 70/06), s katerim je Brdo pri Kranju – parkovni kompleks razglašen za oblikovano naravno vrednoto, in v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04 in 59/07).
(7) Za kongresni center iz sedme alinee prejšnjega člena velja:
– zunanjost in notranjost objekta nista varovani kot kulturna dediščina,
– objekt in njegova dejavnost se ne smeta širiti v varovane parkovne površine.
(8) Za Hotel Kokra iz osme alinee prejšnjega člena velja:
– zunanjost in notranjost objekta nista varovani kot kulturna dediščina,
– notranja oprema (slike, grafike, tapiserije, kipi, pohištvo, posodje), ki je evidentirana kot del premične notranje opreme dvorca, se varuje v skladu z režimom za notranjo opremo dvorca iz drugega odstavka tega člena ter v skladu s standardi za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva.
(9) Za pomožne objekte iz devete alinee prejšnjega člena velja:
– pomožni objekti niso varovani kot kulturna dediščina,
– obnavljanje, rušenje obstoječih ali postavljanje novih pomožnih začasnih ali trajnih objektov, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo in nosilci reklam, je na območju dovoljeno izjemoma in samo po pridobljenih kulturnovarstvenih pogojih in kulturnovarstvenem soglasju, vendar samo za osnovne namembnosti posestva Brdo in upravljavca, tako da ne razvrednotijo varovanih prvin kulturnega spomenika.
(10) Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora, posebej iz smeri Ilovke in Predoselj, kjer bi neprimerni posegi lahko razvrednotili vedutno izpostavljenost spomenika, tipično parcelacijo ter razvrednotili simbolno os Brdo–Predoslje,
– varovan je robni gozdni prostor, kjer bi spremembe namembnosti, predvsem večji poseki ali zidava, vplivali na mikroklimo ali preskrbo z vodo,
– prepovedano je postavljanje trajnih in začasnih objektov, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo, razen kadar to s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni javni zavod.
6. člen
Za območje spomenika in njegovega vplivnega območja je treba pripraviti državni prostorski načrt.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-9/2008/6
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-3511-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost