Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

770. Odlok o razglasitvi Orfejevega spomenika na Ptuju za kulturni spomenik državnega pomena, stran 1928.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi Orfejevega spomenika na Ptuju za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine Ptuj – Orfejev spomenik (EŠD 7754).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima lastnosti arheološkega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– Orfejev spomenik je izjemen po svoji velikosti, izdelavi iz enega bloka marmorja (monolit) in umetniški ter izpričevalni vrednosti reliefnih upodobitev, ki ga uvrščajo v sam vrh antične provincialne umetnosti;
– s svojo pojavnostjo v zgodovinskem kompleksu starega mestnega jedra (cerkve sv. Jurija, mestnega stolpa z vzidanimi rimskimi spomeniki, ki sestavljajo Povodnov muzej, eno najstarejših zbirk na prostem iz prve polovice 19. stoletja, in rotovža) oblikuje in je simbol mesta Ptuj, v širšem smislu pa je eden vrhunskih spomenikov rimskega časa;
– zaradi svoje lege pred rotovžem in svoje vloge je tudi simbol srednjeveškega mesta in pomemben ter nepogrešljiv del kulturne dediščine Republike Slovenije in Ptuja.
3. člen
(1) Spomenik stoji na parceli št. 4025, k.o. Ptuj.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 2. oktobra 2002, Uradni list RS, št. 86/02, datoteka z dne 2. februarja 2007, izvorno merilo 1 : 1000) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000.
(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arheoloških, umetnostnih in arhitekturnih ter zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– podrejanje vseh gradbenih posegov pri ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih spomeniških lastnosti spomenika kot celote in posameznih delov;
– omogočanje predstavitve celote in posamičnih zaščitenih del z dostopnostjo javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika;
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če premestitev ni nujno potrebna zaradi fizične zaščite spomenika.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-10/2008/7
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2007-3511-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost