Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

766. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, stran 1822.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in za izvrševanje 62. do 65. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
1. člen
V Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 32/07) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
»3. člen
(kvota glede na dejavnost zavezanca)
(1) Kvota se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
(2) Dejavnost zavezanca iz prejšnjega odstavka je tista, ki je razvidna iz obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
(3) V skladu s prvim odstavkom tega člena se določi:
2-odstotna kvota za:
– G) trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– I) gostinstvo,
– J) informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K) finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– O) dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti,
– R) kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– S) druge dejavnosti;
3-odstotna kvota za:
– F) gradbeništvo,
– H) promet in skladiščenje,
– L) poslovanje z nepremičninami,
– P) izobraževanje;
6-odstotna kvota za:
– A) kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B) rudarstvo,
– C) predelovalne dejavnosti,
– D) oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– E) oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja,
– N) druge raznovrstne poslovne dejavnosti in
– Q) zdravstvo in socialno varstvo.«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Zavezanec mora najpozneje v roku 60 dni po izteku koledarskega leta, v katerem je uveljavljal nadomestno izpolnitev kvote, poslati skladu poročilo o obojestranski izpolnitvi pogodbene obveznosti na obrazcu, ki ga pripravi sklad (v nadaljnjem besedilu: obrazec poročila).«.
3. člen
V drugem odstavku 17. člena se beseda »šest« nadomesti z besedo »dvanajst«.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. marca 2008.
Št. 00711-2/2008/5
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-2611-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti