Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki, stran 1820.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod Ratitovec« (Uradni list RS, št. 50/06) ter 19. členom Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 10. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 30/04, 7/05, 7/06 in 21/07) se na konec besedila drugega člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Izvajalec z enim projektom ali prireditvijo ne more kandidirati za sredstva na dveh ali več različnih razpisih Občine Železniki.«
2. člen
V prilogi pravilnika Merila za izbor in finančno vrednotenje se v poglavju 1. Merila za izbor vsebin in obsega športnih programov, spremeni:
Točka 9. Obratovanje športnih objektov
Pod točko 2. se spremeni število točk za
f) sankaška proga Dolenja vas iz »1.000 točk« na »1.500 točk«.
Pod točko 2. se spremeni se besedilo »konjeniška maneža Sevnica« v »konjeniška maneža Selca«.
3. člen
V prilogi pravilnika Merila za izbor in finančno vrednotenje se v poglavju 2. Merila za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov, spremeni:
Točka 1. Razdelitev športnih panog v skupine:
v skupino 3 se doda »kinologija, kikboxing«.
Točka 1. Razdelitev športnih panog v skupine:
v skupini 1 se spremeni višina sofinanciranja iz 60% na 70%;
v skupini 4 se spremeni višina sofinanciranja iz 20% na 15%.
Točka 3. Točkovni sistem za razvrstitev programov športne rekreacije:
b) organizacija športnih prireditev krajevnega in občinskega pomena
spremeni se določitev števila ekip, da se prva vrsta glasi:
+----------+--------------+------------+-------------+---------+
|a) ekipno | 1 do 4 ekipe |5 do 8 ekip |   9 do  | več kot |
|     |       |      |  16 ekip  | 16 ekip |
+----------+--------------+------------+-------------+---------+
spremeni se določitev števila posameznikov, da se prva vrsta glasi:
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|b) posamično    |1 do 20 oseb | 21 do 40  | Od 41-100 |
|          |       |  oseb   |  oseb   |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
Točka 4. Pogoji sofinanciranja: (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov):
črta se besedilo devete alineje »za letne karte za vsa slovenska smučišča se sofinanciranje smučarskih vozovnic zniža za 25%«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/08-003
Železniki, dne 21. februarja 2008
Župan
Občina Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost