Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

762. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki, stran 1819.

Na podlagi 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 10. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
1. člen
V Pravilniku o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki (Uradni list RS, št. 28/03, 115/05 in 21/07), se v Merilih in kriterijih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Železniki v prvi tabeli Pevski zbori, instrumentalne, folklorne, plesne skupine doda vrstica:
»IZID ZGOŠČENKE             200 točk«.
2. člen
V Merilih in kriterijih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Železniki se v drugi tabeli Dramska, gledališka, lutkovna skupina, nadomesti besedo »skupina« z besedo »dejavnost«.
3. člen
V Merilih in kriterijih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Železniki se v četrti tabeli Likovna, fotografska, literarna, video in filmska skupina, nadomesti besedo »skupina« z besedo »dejavnost«.
V peti vrstici tabele se »5« nadomesti z »10« razstav.
V šesti vrstici tabele se »3 razstave« nadomesti z »10 razstav«.
V sedmi vrstici tabele se »2 razstavi« nadomesti s »5 razstav« in »30 točk« se spremeni v »25 točk«.
4. člen
V Merilih in kriterijih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Železniki se v peti tabeli Literarna, glasbena dela črta »glasbena«.
V prvi vrstici tabele se črta »CD, plošče, kasete« in »100 točk« se spremeni v »250 točk«.
Druga in tretja vrstica tabele se v celoti črtata.
Doda se nova vrstica tabele:
»MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO      150 točk«
5. člen
V Merilih in kriterijih za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Železniki se šesta tabela Drugi programi v celoti črta.
Doda se nova tabela:
+-------------------------------------------------+------------+
|6. DODATNE TOČKE                 |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne    |      |
|dejavnosti pridobijo dodatne točke na podlagi  |      |
|priložene dokumentacije za dosežene izjemne   |      |
|rezultate v preteklem koledarskem letu na:    |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|– mednarodnih srečanjih             |   50 točk|
+-------------------------------------------------+------------+
|– državnih srečanjih               |   30 točk|
+-------------------------------------------------+------------+
|– regijskih srečanjih              |   20 točk|
+-------------------------------------------------+------------+
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/08-004
Železniki, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost