Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

757. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra, stran 1815.

Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 65/02, 72/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 10. redni seji dne 18. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom nepremičnina parc. št. 686/316, pot v velikosti 830,00 m2, k.o. Črešnjevec; nepremičnina parc. št. 686/317, k.o. Črešnjevec; nepremičnina parc. št. 777/2, cesta v velikosti 461,00 m2, vpisana v vložek št. 57, k.o. Zgornja Bistrica; nepremičnini parc. št. 680/2, cesta v velikosti 132,00 m2 in parc. št. 680/3, cesta v velikosti 58,00 m2, obe vpisani v vložek št. 712, k.o. Zgornja Bistrica in nepremičnina parc. št. 674/8, cesta v velikosti 402,00 m2, vpisana v vložek št. 713, k.o. Zgornja Bistrica, vse last Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka 5884250, do celote, postanejo javno dobro.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Slovenska Bistrica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-5/2008-10/20
Slovenska Bistrica, dne 18. februarja 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost