Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

753. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci, stran 1810.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 Odl. US: U-I-301/96, 24/99 Odl. US: U-I-367/96, 70/00, 52/01 Odl. US: U-I-372/98-10, 51/02, 94/02 Odl. US: U-I-223/00-22, 69/05, 103/07) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06), je Občinski svet Občine Rogašovci na 11. redni seji z dne 15. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,25 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci.
3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove račune.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od veljavnosti Odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2008.
Št. 0090-0001/2008-00/05-1
Rogašovci, dne 15. februarja 2008
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost