Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

749. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1806.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), 18. člena Statuta Občine Radeče (UPB1, Uradni list RS, št. 52/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 02/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07) je Občinski svet Občine Radeče na 11. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 268/3 neplodno, v izmeri 101,00 m2, parc. št. 268/4 neplodno, v izmeri 147,00 m2 in parc. št. 873/4 neplodno, v izmeri 54,00 m2, vse vl. št. 665, k.o. Vrhovo.
II.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Radeče.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2008-10
Radeče, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost