Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

738. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici, stran 1787.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 66. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02, in Uradni list RS, št. 134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. februarja 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 14/06)
1.
Sprejme se obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici, v nadaljevanju: odlok, in sicer za poglavje V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA, ki obsega člene od zaporedne številke 11 do vključno 19, ter za 23. člen tako, da se glasi:
»Določila poglavja V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA, ki obsega člene od zaporedne številke 11 do vključno 19, Odloka o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici, je potrebno razumeti tako, da so glede lokacije in števila posameznih komunalnih, prometnih in energetskih objektov ter poteka posameznih komunalnih in energetskih vodov dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, prikazanih v lokacijskem načrtu, če se pri podrobnejši preučitvi v fazi projektiranja pokažejo rešitve, ki so strokovno bolj sprejemljive iz tehničnih, okoljevarstvenih in funkcionalnih vidikov, ter pomenijo izboljšanje razmer za predvidene programe gradnje, obenem pa niso v nasprotju z javnimi interesi in z njimi soglašajo tudi organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. Posebej je določila prvega in četrtega odstavka 12. člena, ki govori o mirujočem prometu, treba razumeti tako, da vertikalni in horizontalni gabariti podzemnih delov gradnje niso omejeni in se lahko v okviru posameznih stanovanjskih con in trgovske cone prilagodijo potrebam programa, če gre za izboljšanje razmer in povečanje kapacitet parkiranja, ter tehničnim možnostim za izvedbo komunalne in energetske infrastrukture, instalacijskih razvodov in kvalitetne ureditve zelenega parterja. Enako velja tudi za druge tehnične vsebine v podzemnih gradbenih objektih. Posebej je določilo tretjega odstavka 15. člena, ki govori o ogrevanju, treba razumeti tako, da je priključitev posameznega objekta na toplovodno omrežje dopustna, vendar le pod pogojem, da se uporabno dovoljenje za energetski objekt pridobi pred uporabnim dovoljenjem za objekt, ki bo omrežje uporabljal. Določilo 23. člena, ki govori o faznosti gradnje, je treba razumeti tako, da je znotraj 2. faze, ki zajema celoten trgovski del, mogoče zgraditi najprej le del trgovskega kompleksa, če gre za tehnološko, organizacijsko in funkcionalno zaključeno samostojno enoto.«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-17/2002
Nova Gorica, dne 21. februarja 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost