Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

728. Sklep o javni razgrnitvi: dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta »OPN Dolenjske Toplice«, okoljskega poročila za prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice, okoljskega poročila za prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice – Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Dolenjske Toplice na varovana območja Natura 2000 – SPA Ajdovska planota, pSCI Izviri Sušice, pSCI Kočevsko, SPA Kočevsko – Kolpa in pSCI Krka, stran 1743.

Na podlagi 50. člena v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 42. in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1) ter 30. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 15. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi: dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta »OPN Dolenjske Toplice«, okoljskega poročila za prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice, okoljskega poročila za prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice– Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Dolenjske Toplice na varovana območja Natura 2000 – SPA Ajdovska planota, pSCI Izviri Sušice, pSCI Kočevsko, SPA Kočevsko – Kolpa in pSCI Krka
1. člen
Javno se razgrne:
– dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta »OPN Dolenjske Toplice, ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, v februarju 2008,
– okoljsko poročilo za prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice, ki ga je izdelal Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale, pod št. 855/07, januar 2008,
– okoljsko poročilo za prostorski načrt Občine Dolenjske Toplice – Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Dolenjske Toplice na varovana območja Natura 2000 – SPA Ajdovska planota, pSCI Izviri Sušice, pSCI Kočevsko, SPA Kočevsko – Kolpa in pSCI Krka, ki ga je izdelal Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale, pod št. 855/07, januar 2008.
2. člen
Dokumenta iz 1. člena tega sklepa se javno razgrneta v času od 3. marca 2008 do 4. aprila 2008, v prostorih Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplicah, in sicer v sejni sobi II. Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice (2. nadstropje). Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 14.30 ure, ob sredah od 8.00 do 16.30 ure in petkih od 8.00 do 12.30 ure.
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka, in sicer v četrtek, 27. marca 2008, ob 18.00 uri, v veliki dvorani Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice.
4. člen
Pripombe k dokumentu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju občinskega prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0021/2006-270
Dolenjske Toplice, dne 15. februarja 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost