Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

723. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 1738.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-5/2006/S-12, z dne 11. 2. 2008, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 138/06, 9/07, 18/07, 38/07, 47/07, 68/07, 78/07, 88/07, 99/07, 109/07, 4/08 in 10/08) se točka d) v 2. členu spremeni tako, da glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (C(B)): 0,2502 EUR/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2008.
Št. 13/2007
Ljubljana, dne 11. februarja 2008
EVA 2008-2111-0044
Geoplin plinovodi d.o.o.
Marjan Eberlinc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost