Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

718. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov, stran 1736.

Na podlagi 12. člena Zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86, 114/06 – ZTUPG in 10/08 – ZVarDod) v zvezi s četrto alinejo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. februarja 2008 sprejel
S K L E P
o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
I.
Znesek preživnine, določene po 10., 11. in 13. členu Zakona o preživninskem varstvu kmetov, se od 1. februarja 2008 dalje uskladi tako, da se poveča za 3,8%.
II.
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki je upravičencu pripadal za mesec januar 2008 po izvedeni uskladitvi po Sklepu o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2008 (Uradni list RS, št. 5/08).
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03000-23/2008
Ljubljana, dne 19. februarja 2008
EVA 2008-2611-0047
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost