Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

708. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 1730.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07 in 120/07) se v 55. členu v šestem odstavku v drugi alineji šifra standardne klasifikacije dejavnosti »A/01.52« nadomesti s šifro »A/01.62«.
2. člen
V 56. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– domovi, kampi in drugi nastanitveni obrati pod šiframi standardne klasifikacije dejavnosti: I/55.2, I/55.3 in I/55.9.«.
3. člen
V 66. členu se v prvem odstavku v četrti alineji beseda »srednješolskega« nadomesti z besedo »posrednješolskega«.
4. člen
V Prilogi XIV (Seznam pridelkov in storitev za katere je mogoče uveljaviti pavšalno nadomestilo) se v Skupini 8 – storitve v rastlinski pridelavi šifra standardne klasifikacije dejavnosti »A/01.412« nadomesti s šifro »A/01.610«.
V skupini 9 – storitve v živinoreji se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »A/01.42« nadomesti s šifro »A/01.62«.
V skupini 10 – gozdarske storitve se šifra standardne klasifikacije dejavnosti »A/02.02« nadomesti s šifro »A/02.40«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-12/2008/10
Ljubljana, dne 5. februarja 2008
EVA 2008-1611-0036
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost