Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

480. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1404/2, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 639/2, 640/1 in 644/2, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 1109.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06 in 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 12. redni seji dne 31. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1404/2, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 639/2, 640/1 in 644/2, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1404/2 – pot v izmeri 539 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 599, k.o. Virštanj in se zamenja za nepremičnino parc. št. 639/2 – njiva v izmeri 1018 m2, parc. št. 640/1 – travnik v izmeri 182 m2 in parc. št. 644/2 – travnik v izmeri 545 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 277, vse k.o. Virštanj, last Jug Jožefa, stanujoč Virštanj 34, p. Podčetrtek, v deležu 1/1 in bodo po zamenjavi v lasti Občine Podčetrtek.
II
Nepremičnina parc. št. 1404/2, k.o. Virštanj, ki ni več v funkciji javnega dobra, ker v naravi po parceli ne poteka več pot, se zamenja za nepremičnino parc. št. 639/2, parc. št. 640/1 in parc. št. 644/2, vse k.o. Virštanj, iz razloga, ker v naravi predstavljajo že zgrajen infrastrukturni objekt – cesto v Virštanju.
III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Podčetrtek, se na nepremičnini parc. št. 639/2, parc. št. 640/1 in parc. št. 644/2, vse k.o. Virštanj, ki bodo vpisane v nov zemljiškoknjižni vložek v k.o. Virštanj, ustanovi javno dobro.
IV
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na način, ki ga določajo predpisi. Cena za predmetne nepremičnine bo določena na osnovi cenitve sodnega izvedenca in cenilca.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0106/2008
Podčetrtek, dne 1. februarja 2008
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti