Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

475. Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja, stran 1101.

Občinski svet Občine Žalec je na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 23/06) na seji dne 21. januarja 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih plakatiranja
1. člen
Naročila za plakatiranje se sprejemajo izključno v pisni obliki, v sprejemni pisarni Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, Žalec (v nadaljevanju: izvajalec), v času od ponedeljka do petka od 08.00 do 14.00 ure. Enako se sprejemajo tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve naročila.
Pogoj za izstavitev računa in pričetek plakatiranja je veljavna naročilnica, ki mora vsebovati popolne podatke o naročniku storitve (naziv, sedež, ID za DDV, številko TRR, ali je naročnik zavezanec za DDV, vrsto storitve, žig in podpis odgovorne osebe). Pogoj za izvedbo plakatiranja je neposredno plačilo storitve na blagajni podjetja. Po prvem izvedenem naročilu je možen podpis pogodbe. V primeru izvedbe postopka z naročilnico lahko izvajalec zahteva plačilo storitve pred izvedbo plakatiranja.
Naročnik, ki nima poravnanih zapadlih obveznosti, ne more naročiti plakatiranja, oziroma se mu izvedba plakatiranja lahko odkloni.
2. člen
Plakatiranje se obračunava po veljavnem ceniku. Obračunska enota je 7 dni/plakat, 10 dni/plakat in za več kot 10-dnevno plakatiranje je obračunska enota vsak naslednji dan/plakat.
3. člen
Rezervacija plakatiranja je potrjena z dnem, ko je plačan predračun, oziroma skladno s pogodbo o plakatiranju.
4. člen
Lepljenje plakatov predvidoma traja 1 dan, kolikor ni moteno s strani nepredvidljivih okoliščin (vremenske razmere, zapore cest, idr.).
5. člen
Plakati in nadomestni plakati (20% potrebne količine plakatov) morajo biti dostavljeni na naslov izvajalca najkasneje do ponedeljka do 14. ure (za nameščanje v torek) in do petka do 9.00 dopoldan (za nameščanje isti dan). Kolikor je dan nameščanja dela prost dan, se namestitev izvede prvi naslednji delovni dan. V primeru zakasnitve dostave plakatov, ima izvajalec pravico prestaviti plakatiranje na naslednji možni termin. Na željo naročnika se plakatiranje lahko izvede na drug dan in v tem primeru je cena storitve višja, po ceniku. Naročnik lahko preostale plakate prevzame v roku enega tedna od zaključka plakatiranja. Kolikor naročnik v roku enega tedna ne prevzame preostalih plakatov, preidejo le-ti neodplačno v last izvajalca.
6. člen
Odgovornost za izgled in vsebino plakatov in ostalih oglasnih sporočil ter spoštovanje zakonskih predpisov nosi naročnik sam. Prepovedano je oglaševanje ali reklamiranje drog, alkohola, tobaka in tobačnih izdelkov, nasilja ipd.
7. člen
V skladu z Zakonom o medijih morajo biti plakati v slovenščini, oziroma v slovenskem prevodu.
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo plakate naročnika enakomerno porazdelil po lokacijah. Naročnik nima možnosti izbire lokacij, lahko pa izrazi želje, ki se v okviru možnosti upoštevajo.
9. člen
Osnova za obračun plakatiranja je plakatno mesto velikosti B1 (70 cm x 100 cm), pokončno. Kolikor je plakat manjši od formata B1, se nalepi na belo podlago, ki se obračuna po ceniku. Kolikor je plakat večji od formata B1, se cena zaračuna za toliko plakatnih mest, kot jih plakat pokriva (delno ali v celoti), preostala prosta površina se prelepi z belo podlago, ki se obračuna po ceniku.
10. člen
Izvajalec sproti nadzoruje stanje na terenu in odpravlja nepravilnosti. Izvajalec ne odgovarja za škodo povzročeno s strani tretje osebe. V primeru, ko naročnik ne dostavi rezervnih oziroma nadomestnih plakatov, ima izvajalec pravico nadomestiti potrgane in kakorkoli poškodovane plakate z belo podlago ali drugimi plakati, naročnik pa nima pravice uveljavljati zahteve po znižanju plačila.
11. člen
Reklamacije se upoštevajo kolikor naročnik natančno opredeli napake. Izvajalec se obvezuje, da bo napake odpravil najkasneje v roku 24 ur od prejema pisne reklamacije. Reklamacije po poteku plakatne akcije se ne upoštevajo.
12. člen
Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja in Cenik plakatiranja sta izobešena na vidnem mestu v prostorih Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. in objavljena na spletni strani Občine Žalec.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-0003/2007-26
Žalec, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
                               Priloga
              CENIK PLAKATIRANJA

  +--------------+----------------+---------------+--------------+
  |Format plakata|   Cena   |   Cena   | Cena (pri  |
  |       |  za čas 7  |  za čas 10  | plakatiranju |
  |       |  dni/plakat  | dni/plakat  |za več kot 10 |
  |       |        |        | dni) za vsak |
  |       |        |        | naslednji  |
  |       |        |        | dan/plakat |
  +--------------+----------------+---------------+--------------+
  |Plakatno mesto|  2,5 EUR   |  3,0 EUR  |  0,3 EUR  |
  |B1 (70 x 100 |        |        |       |
  |cm)      |        |        |       |
  +--------------+----------------+---------------+--------------+
  |Bela podlaga |  0,4 EUR   |  0,4 EUR  |   –    |
  |format B1 ali |        |        |       |
  |prilepka   |        |        |       |
  +--------------+----------------+---------------+--------------+

V ceno plakatiranja ni vključen DDV in občinska taksa.

Pojasnila:
1. Plakatno mesto B1 predstavlja površino 70 cm x 100 cm, pokončno.
2. Prilepke so dodatki k plakatom, ki se prilepijo k plakatu. Prilepke je
potrebno dostaviti ločeno.
3. Bela podlaga se nalepi v primeru, ko je plakat manjši ali večji od formata
B1 in z namenom, da je vsebina plakata bolje vidna.
4. Za plakate manjše od formata B1, se cena zaračuna enako kot za plakatno
mesto B1 plus strošek bele podlage formata B1.
5. Za plakate večje od formata B1, se cena zaračuna za toliko plakatnih mest,
kot jih plakat pokriva (delno ali v celoti) plus strošek belih podlag formata B1.
6. Plakatiranje se izvaja vsak torek in petek. Za plakatiranje v drugih dneh
se zaračuna 50% višja cena.
7. Plakatiranje za društva s sedežem v Občini Žalec in neprofitne organizacije
za netržno dejavnost je brezplačno, in sicer v skupni količini enkratnega
nameščanja do 10 plakatov, formata B1.
8. Plačilo občinske takse: 7 točk za vsak izobešen plakat, kar upoštevajoč
vrednost točke za leto 2007, ki je 0,0754 EUR, znaša 0,5278 EUR za vsak
izobešen plakat.
Plačila občinske takse so oproščene objave občinskih organov, organov krajevnih
in mestne skupnosti, političnih strank v času volilne kampanje, objave
kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva
s sedežem v Občini Žalec, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne
znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih organizacij.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti