Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec, stran 1101.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), v skladu s 3. in 11. členom Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 14/94) in v skladu s 3. in 17. členom Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) ter 16. členom Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 21. januarja 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec
1. člen
V Odloku o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 19/97; v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 8. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»Dejavnost plakatiranja je izbirna gospodarska javna služba, ki jo opravlja Javno komunalno podjetje Žalec (v nadaljevanju: izvajalec plakatiranja). Občinski svet Občine Žalec na predlog strokovnih služb občine in izvajalca plakatiranja sprejme Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja ter Cenik storitve plakatiranja.«.
1.a člen
V 9. členu odloka:
– se briše 8. točka v celoti,
– 9. točka postane 8. in se ji vsebina nadomesti z besedilom: »da letno poravnava obveznosti iz naslova občinskih taks v skladu z določili odloka o občinskih taksah,«,
– 10. točka postane 9.
2. člen
V prvem odstavku 24. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 200 EUR«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 100 EUR«.
3. člen
V prvem odstavku 25. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 200 EUR«.
V drugem odstavku istega člena se besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 100 EUR«.
4. člen
V prvem odstavku 26. člena odloka se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo 200 EUR«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-0003/2007-26
Žalec, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti