Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

470. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi Občine Metlika, stran 1093.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07) ter 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 11. redni seji dne 31. 1. 2008 sprejel
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi Občine Metlika
1. člen
(namen odredbe)
S to odredbo se podrobneje ureja delovni čas ter njegovo razporejanje v občinski upravi Občine Metlika, ugotavljanje presežka oziroma primanjkljaja delovnih ur, odsotnost z dela ter druga vprašanja v zvezi z razporeditvijo delovnega časa.
2. člen
(uporaba odredbe)
Ta odredba velja za vse delavce občinske uprave Občine Metlika.
3. člen
(uporaba drugih predpisov)
V primeru, da določeno vprašanje v zvezi z delovnim časom s to odredbo ni urejeno, se uporabljajo določila zakona in Uredbe o upravnem poslovanju.
4. člen
(tedenska delovna obveznost)
V okviru razpona določenega za prihod na delo oziroma odhod z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost, razen v primerih določenimi z zakonom in kolektivno pogodbo.
Tedenska delovna obveznost, določena v prejšnjem odstavku, pomeni opravljen polni delovni čas.
5. člen
(premakljiv delovni čas)
V občinski upravi je določen premakljiv začetek delovnega časa vsak delovni dan med 7.00 in 7.30 uro ter premakljiv konec delovnega časa v ponedeljek, torek in četrtek med 15.00 in 15.30 uro, v sredo med 16.00 in 16.30 uro ter v petek med 14.00 in 14.30 uro.
6. člen
(odmor)
Delavci občinske uprave so upravičeni do odmora za malico, ki traja 30 minut in ga je mogoče koristiti v času med 10.00 in 11.00 uro.
7. člen
(evidentiranje)
Prihod oziroma odhod z dela ter odsotnost z delovnega mesta se evidentira. Ta obveznost velja za vse delavce občinske uprave.
8. člen
(uradne ure)
Občina ima uradne ure vsak torek in petek od 8.00 do 12.00 ure, v sredo pa od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati Odredba o delovnem času upravnih organov in javnih zavodov v Občini Metlika št. 152-4/92 z dne 21. 4. 1992 (Uradni list RS, št. 22/92) in Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o delovnem času upravnih organov in javnih zavodov v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 6/94).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008
Metlika, dne 31. januarja 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti