Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

468. Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje, stran 1092.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje
1. člen
(ocena stanja in razlogi za dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Za območje urejanja PD 12/1-1 Jeprca se sprejmejo dodatna merila in pogoji, ki bodo na tem območju omogočili lastniku, v skladu z njihovo pobudo, ki jo je posredovalo na Občino Medvode, na predmetnem območju postaviti delavnice, v katerih se bo izdelovalo preproste ročno izdelane lesene izdelke, pripravljala se bodo kosila za sprejete osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove spremljevalce, izdelovale se bodo sveče, ročno izdelan papir, razni likovni izdelki, šivanje, tkanje. V objektih je predvidena tudi ureditev poslovnih prostorov za vodenje delavnic ter ureditev dveh apartmajev za spremljevalce in sprejete osebe z motnjami v duševnem razvoju ter prostor za skupinska srečanja.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Z dopolnitvijo prostorskih ureditvenih pogojev se določijo dodatna merila in pogoje za območje urejanja PD 12/1-1 Jeprca.
3. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Potek priprave Odloka o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje bo potekal po skrajšanem postopku, skladno s 53. členom ZPNačrt.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka bo občina pripravila osnutek Odloka o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje.
Po obravnavi osnutka odloka na seji Občinskega sveta Občine Medvode in po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi bo osnutek odloka javno razgrnjen. Javna razgrnitev bo trajala 15 dni. V času javne razgrnitve se bo izvedla javna obravnava osnutka odloka.
Na podlagi stališč župana do pripomb, se bo pripravil predlog odloka, ki se bo posredoval v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
4. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Za predlagano dopolnitev odloka ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi z dopolnitvami Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje, spremembe in dopolnitve pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
6. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/07
Medvode, dne 29. januarja 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti