Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

424. Uredba o dopolnitvi Uredbe o sodnem registru, stran 978.

Na podlagi 45. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 − uradno prečiščeno besedilo in 93/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o sodnem registru
1. člen
V Uredbi o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07 in 98/07) se za 47. členom doda novi 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
(varovanje osebnih podatkov)
(1) Objava podatkov o subjektu vpisa na portalu AJPES po 43. členu te uredbe in izpis iz sodnega registra, ki se izda po 45., 46. ali 47. členu te uredbe, ne smeta vsebovati podatka o enotni matični številki občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) zastopnika, družbenika ali člana organa nadzora subjekta vpisa.
(2) Sodišče lahko izda izpis iz sodnega registra, ki vsebuje tudi podatke o EMŠO zastopnika, družbenika ali člana organa nadzora tega subjekta vpisa, samo v naslednjih primerih:
1. izpis glede posameznega subjekta vpisa, če ga zahteva zastopnik, družbenik ali član organa tega subjekta vpisa, ali
2. izpis glede vseh subjektov vpisa, pri katerih je posamezna oseba upravičena do podatkov iz 51. člena ZSReg, če izpis zahteva ta oseba.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-3/2008/3
Ljubljana, dne 1. februarja 2008
EVA 2008-3111-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost