Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

405. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog, stran 942.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 13. seji dne 29. 1. 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90, Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05, 108/06)
I.
Z namenom uskladitve izrazov, ki se nanašajo na vrste posegov v območju A, B, C, D, E, F, G, G1, G2, G3, G4, H, I, J, K, L1, L2/1, M, N1, N2, N3, O, P in R, opredeljeni pod točkami A v 43. do 56.e členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90, Uradni list RS, št. 13/04, 115/04, 48/05, 108/06; v nadaljevanju: Odlok), s pomenom izrazov uporabljenih v Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1; Uradni list RS, št. 102/04, ZGO-1B; Uradni list RS, št. 126/07) ter določil 38. člena Odloka, ki se nanašajo na razveljavljeno Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96), se sprejme obvezna razlaga Odloka.
II.
Določila točk A/ »Glede vrste gradenj« v posameznem členu, za posamezno enoto urejanja, se razlaga sledeče:
+---------+----------+---------------------------------------+
|  člen |  enota |    vrste dopustnih posegov    |
| Odloka | urejanja |                    |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 43. člen| območje A|– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
|  44., | območje B|– gradnja novih eno- in        |
| 45. člen|  in C  |večstanovanjskih stavb, gostinskih,  |
|     |     |upravnih, pisarniških, trgovskih in  |
|     |     |drugih stavb za storitvene dejavnosti, |
|     |     |stavb splošnega družbenega pomena ter |
|     |     |drugih nestanovanjskih stavb,     |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– rekonstrukcija in odstranitev    |
|     |     |nevarnih gradenj,           |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 46. člen| območje D|– gradnja novih eno- in        |
|     |     |večstanovanjskih stavb, gostinskih,  |
|     |     |upravnih, pisarniških, trgovskih in  |
|     |     |drugih stavb za storitvene dejavnosti, |
|     |     |stavb splošnega družbenega pomena ter |
|     |     |drugih nestanovanjskih stavb (razen  |
|     |     |stavb za rejo živali),         |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– rekonstrukcija in odstranitev    |
|     |     |nevarnih gradenj,           |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 47. člen| območje E|– gradnja novih eno- in        |
|     |     |večstanovanjskih stavb, gostinskih,  |
|     |     |upravnih, pisarniških, trgovskih in  |
|     |     |drugih stavb za storitvene dejavnosti, |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 48. člen| območje F|– gradnja novih gostinskih, upravnih, |
|     |     |pisarniških, trgovskih in drugih stavb |
|     |     |za storitvene dejavnosti ter stavb   |
|     |     |splošnega družbenega pomena,      |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stav,     |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 48.a, |območje G,|– gradnja novih industrijskih stavb in |
|  49., | G1 in G2 |skladišč, upravnih, pisarniških,    |
|49.a člen|     |trgovskih in drugih stavb za      |
|     |     |storitvene dejavnosti,         |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
|49.b člen|območje G3|– gradnja novih gradbenoinženirskih  |
|     |  -G3a- |objektov za šport, rekreacijo in    |
|     |     |prosti čas,              |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– vzdrževalna dela v javno korist.   |
+---------+----------+---------------------------------------+
|49.b člen|območje G3|– gradnja novih eno- in        |
|     |  -G3b- |večstanovanjskih stavb, gostinskih,  |
|     |     |upravnih, pisarniških, trgovskih in  |
|     |     |drugih stavb za storitvene dejavnosti, |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– vzdrževalna dela v javno korist.   |
+---------+----------+---------------------------------------+
|49.c člen|območje G4|– gradnja novih trgovskih in drugih  |
|     |     |stavb za storitvene dejavnosti,    |
|     |     |– gradnja novih objektov za šport,   |
|     |     |rekreacijo in drugih objektov za    |
|     |     |prosti čas,              |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture,cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– vzdrževalna dela v javno korist.   |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 50. člen| območje H|– gradnja novih eno- in        |
|     |     |dvostanovanjskih stavb, gostinskih,  |
|     |     |upravnih, pisarniških, trgovskih in  |
|     |     |drugih stavb za storitvene dejavnosti, |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 51. člen| območje I|– gradnja novih gradbenoinženirskih  |
|     |     |objektov za šport, rekreacijo in    |
|     |     |drugih stavb in objektov za prosti   |
|     |     |čas,                  |
|     |     |– gradnje novih gostinskih, upravnih  |
|     |     |in pisarniških stavb,         |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |potrebe dejavnosti, ki so dopustne v  |
|     |     |območju,                |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– odstranitve objektov,        |
|     |     |– vzdrževalna dela v javno korist.   |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 52. člen| območje J|– gradnje novih stavb splošnega    |
|     |     |družbenega pomena,           |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov za potrebe te   |
|     |     |dejavnosti novih stavb,        |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– rekonstrukcija in odstranitev    |
|     |     |nevarnih gradenj,           |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 53. člen| območje K|– gradnja novih drugih         |
|     |     |gradbenoinženirskih objektov      |
|     |     |(pokopališče),             |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– rekonstrukcija objektov,       |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 54. člen|območje L1|– gradnje novih eno- in        |
|     |     |večstanovanjskih stavb,        |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 55. člen| območje |– gradnja novih eno- in        |
|     |  L2/1  |večstanovanjskih stavb, gostinskih,  |
|     |     |upravnih, pisarniških, trgovskih in  |
|     |     |drugih stavb za storitvene dejavnosti, |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
| 56. člen| območje M|– gradnje novih eno- in        |
|     |     |dvostanovanjskih stavb, upravnih,   |
|     |     |pisarniških, trgovskih in drugih stavb |
|     |     |za storitvene dejavnosti, stavb    |
|     |     |splošnega družbenega pomena ter drugih |
|     |     |nestanovanjskih stavb,         |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– rekonstrukcija in odstranitev    |
|     |     |nevarnih gradenj,           |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
|56.a člen|območje N1|– do sprejetja občinskega prostorskega |
|     |  in N2 |načrta je na območjih dovoljena le   |
|     |     |primarna raba prostora.        |
+---------+----------+---------------------------------------+
|56.b člen|območje N3|– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
|56.c člen| območje O|– gradnje novih industrijskih stavb in |
|     |     |skladišč, upravnih, pisarniških,    |
|     |     |trgovskih in drugih stavb za      |
|     |     |storitvene dejavnosti,         |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
|56.d člen| območje P|– gradnje novih trgovskih in drugih  |
|     |     |stavb za storitvene dejavnosti ter   |
|     |     |skladišč,               |
|     |     |– gradnja novih nezahtevnih in     |
|     |     |enostavnih objektov,          |
|     |     |– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov,       |
|     |     |komunikacijskega omrežja in      |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– sprememba namembnosti stavb za    |
|     |     |dejavnosti, ki so dopustne v tem    |
|     |     |območju z gradnjo novih stavb,     |
|     |     |– rekonstrukcije objektov,       |
|     |     |– odstranitev objektov,        |
|     |     |– redna in investicijska vzdrževalna  |
|     |     |dela ter vzdrževalna dela v javno   |
|     |     |korist.                |
+---------+----------+---------------------------------------+
|56.e člen| območje R|– gradnja novih objektov transportne  |
|     |     |infrastrukture, cevovodov (čistilnih  |
|     |     |naprav) komunikacijskega omrežja in  |
|     |     |elektroenergetskih vodov,       |
|     |     |– rekonstrukcije objektov, odstranitve |
|     |     |objektov, gradnja novih nezahtevnih in |
|     |     |enostavnih objektov, redna in     |
|     |     |investicijska vzdrževalna dela ter   |
|     |     |vzdrževalna dela v javno korist.    |
+---------+----------+---------------------------------------+
III.
Določila 38. člena Odloka se razlagajo tako, da se, zaradi razveljavitve Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96), smiselno uporabljajo določbe Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
IV.
Določila 54. in 55. člena Odloka, ki se nanašajo na dopustnost gradenj novih objektov le na podlagi »predhodne strokovne preveritve posamezne lokacije«, se razlagajo tako, da je potrebno za celotno enoto urejanja predhodno pripraviti osnutek prostorske ureditve, ki obsega zazidalno oziroma ureditveno situacijo, s prikazom poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro. Osnutek prostorske ureditve pred pričetkom priprave projektne dokumentacije za posamezne objekte oziroma pred izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del na zemljiščih potrdi župan Občine Mokronog - Trebelno.
V.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2008
Mokronog, dne 29. januarja 2008
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost