Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

399. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 930.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 24. 1. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 23/07).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta v naslednjih zneskih:
                          EUR (neto)
-------------------------------------------------------------
– udeležba na seji občinskega sveta            76
-------------------------------------------------------------
– vodenje seje občinskega sveta              89
-------------------------------------------------------------
– predsedovanje seji delovnega telesa           44
občinskega sveta
-------------------------------------------------------------
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega       31
član je
-------------------------------------------------------------
                              «
3. člen
V drugem odstavku 7. člena pravilnika se številka »28« nadomesti s številko »31«.
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer v naslednjih zneskih:
                          EUR (neto)
-------------------------------------------------------------
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji        35
-------------------------------------------------------------
– predsedovanje na seji nadzornega odbora         53
-------------------------------------------------------------
– udeležba na sejah občinskega sveta            44
-------------------------------------------------------------
                              «
5. člen
V tretjem odstavku 14. člena pravilnika se številka »9« nadomesti s številko »10«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-12/07
Kozje, dne 24. januarja 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost