Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

386. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Tržiški Bistrici v občini Tržič, stran 903.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Tržiški Bistrici v občini Tržič
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Tržiška Bistrica v občini Tržič.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Tržiška Bistrica poteka po zemljiščih:
a) parc. št. 209/2 in 212/3, k.o. Tržič,
b) parc. št. 962/1, k.o. Lom pod Storžičem,
c) parc. št. 961/5 in 961/6, k.o. Lom pod Storžičem.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu reke Tržiška Bistrica poteka po zemljiščih iz prejšnjega odstavka in je določena s točkami državnega koordinatnega sistema iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2008/6
Ljubljana, dne 24. januarja 2008
EVA 2008-2511-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                            Priloga 1

  Koordinate točk, ki določajo zunanjo mejo priobalnega
zemljišča na zemljiščih:
  a) parc. št. 209/2 in 212/3, k.o. Tržič,
  b) parc. št. 962/1, k.o. Lom pod Storžičem,
  c) parc. št. 961/5 in 961/6, k.o. Lom pod Storžičem.

+-------------------+-----------------------+------------------+
|    Točka    |      Y      |    X     |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    1a     |    447120,01    |  135561,03   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    2a     |    447112,31    |  135568,73   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    3a     |    447094,54    |  135561,54   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    4a     |    447083,11    |  135554,48   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    5a     |    447086,10    |  135549,43   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    6a     |    447088,14    |  135550,43   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    7a     |    447093,01    |  135554,95   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    8a     |    447096,78    |  135551,17   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    1b     |    448016,34    |  136303,95   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    2b     |    448010,36    |  136312,43   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    3b     |    447992,88    |  136301,34   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    4b     |    447986,74    |  136294,76   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    5b     |    447993,55    |  136286,86   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    1c     |    448103,40    |  136334,24   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    2c     |    448067,61    |  136323,37   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    3c     |    448068,69    |  136313,24   |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|    4c     |    448108,40    |  136325,31   |
+-------------------+-----------------------+------------------+

AAA Zlata odličnost