Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2008 z dne 5. 2. 2008

Kazalo

384. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti, stran 902.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 4. in 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter šeste alinee 36. člena, 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 109/05) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. januarja 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti
I.
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem državnega premoženja pri prodaji deležev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. v gospodarskih družbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti (Uradni list RS, št. 117/05 in 90/07) se:
v besedilu I. točke:
– besedilo:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, pet članov in pet namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.«
nadomesti z besedilom:
»Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika, šest članov in pet namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.«;
– ter doda besedilo:
»V Preiskovalni komisiji ima enega člana:
Poslanska skupina nepovezanih poslancev.«
v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
– imenuje se:
za člana:
Sašo PEČE, PS NP
– za besedilom:
»za namestnike članov:«
se črta besedilo:
»Boštjan ZAGORAC, PS SNS«;
imenuje se:
za namestnika člana:
Zmago JELINČIČ PLEMENITI, PS SNS.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/101
Ljubljana, dne 29. januarja 2008
EPA 1856-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost