Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008

Kazalo

187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči, stran 343.

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS, št. 75/94, 53/96, 94/00) se 18. člen spremeni tako, da se glasi:
»Štipendist ima pravico do mirovanja štipendijskega razmerja, če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester ali če ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, vendar največ za eno leto v celotnem trajanju štipendijskega razmerja.
Štipendistke matere, ki v času sklenjenega štipendijskega razmerja rodijo, imajo dodatno pravico do mirovanja štipendijskega razmerja in sicer po eno leto za vsakega živo rojenega otroka.
Ne glede na prejšnja odstavka lahko Komisija za študijske pomoči odobri mirovanje štipendijskega razmerja tudi v primeru hujše bolezni štipendista ali hujše bolezni otroka, rojenega v času trajanja štipendijskega razmerja, ki je več kot tri mesece onemogočala študij v skladu s pogodbo, kar potrdi lečeči zdravnik ter v primeru napotitve štipendista v tujino v okviru akcije Comenius asistenti.
Štipendistu v primeru koriščenja pravice mirovanja štipendijskega razmerja ne pripada nagrada iz 17. člena tega pravilnika.«
2. člen
V 19. členu se na koncu tretje alineje črta vejica in doda besedilo: »brez soglasja štipenditorja,«.
3. člen
V 20. členu se črta druga alineja.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-89/2007
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2007-3311-0089
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina