Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

86. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava, stran 165.

Na podlagi 27., 31., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 98. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), Programa priprave sprememb in dopolnitev Prostorsko ureditvenih pogojev Občine Vipava (predlog za skrajšani postopek) (Uradni list RS, št. 29/07) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 12. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava
1. člen
V prvi a) točki 21. člena PUP Občine Vipava se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»Na območju UZ Vipava se po posameznih ureditvenih enotah določi max. višine stanovanjskim in poslovno-stanovanjskim objektom:
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
| Oznaka  | Ime enote | Max. višina |     Tip    |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
|  S1   |Nad     |  P+2+M  |mešana stanovanjska |
|      |Vrhpoljsko  |       |          |
|      |cesto    |       |          |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
|  S2   |Pod gradom  |  P+1+M  |Eno- in       |
|      |       |       |dvostanovanjska   |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
|  S3   |Tabor    |  P+2+M  |večstanovanjska   |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
|  S4   |Stara gora  |  P+1+M  |Eno- in       |
|      |       |       |dvostanovanjska   |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
|  S5   |Podgradišče |  P+1+M  |Eno- in       |
|      |       |       |dvostanovanjska   |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
|  S6   |Na produ   |  P+1+M  |Eno- in       |
|      |       |       |dvostanovanjska   |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
|  CS1  |Glavni trg z |  P+2+M  |poslovno      |
|      |okolico   |       |stanovanjska    |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
|  CS2  |Stari trg z |  P+2+M  |poslovno      |
|      |okolico   |       |stanovanjska    |
+-----------+-------------+-------------+--------------------+
Pritličje P je določeno glede na vhod v objekt. Pri stanovanjskem objektu na ravnem terenu je to na nivoju kote terena. Klet je lahko v tem primeru samo v celoti vkopana, kolikor to dopušča teren (višina podtalnice, poplavnost), pri objektu stoječem v naklonu do 25% naklona, ki ima delno vkopano klet pa je P nad kletjo in objekt nima nadstropja, ampak samo mansardo (K+P+M). Višina kolenčnega zidu nad zadnjo ploščo je lahko do višina 1,20 m, na območju Glavnega in Starega trga z okolico ter Tabora pa do 1,6 m. Dopustna je višina pritličja ali kleti do svetle višine 3,60 m za uporabo v nemoteče poslovne namene. Praviloma so stanovanjski objekti pokriti s simetrično dvokapno streho do max. 30 stopinj, v materialu barve rdeče opečne korčne kritine. Dovoljena je tudi štirikapna streha pri prosto stoječih objektih in trikapna pri hišah v nizu. Enokapna streha je dovoljena samo izjemoma pri prizidkih in posebnih primerih, ko drugačna streha ni mogoča.
Na območjih novih pozidav po letu 1945 (Nad Vrhpoljsko cesto, Pod gradom, Stara gora, Podgradišče in Na produ) oziroma na zunanjem obrobju naselij je dopustna uporaba modernih konstrukcij, materialov, detajlov in barv. Omejitve so pri volumskih razmerjih (vzdolžni tloris 2:3 do 1:2, izjemoma 1:1) in naklonu streh. Glede meril in pogojev oblikovanja, konstrukcij in materialov so mogoče tudi izjeme, kolikor investitor oziroma projektant utemelji zahtevo, pristojni občinski organ pa to potrdi s soglasjem (občinski arhitekt).«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2007
Vipava, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti