Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

79. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica, stran 150.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-2) (Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1) (Uradni list RS, št. 77/07) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 9. redni seji dne 17. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
1. člen
V Pravilniku o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 98/05, 37/07) se:
– črta 7. alinea prve točke sedmega člena pravilnika in na novo glasi:
»– recitatorske skupine, ki jih sestavlja najmanj 5 članov in delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu izvedli vsaj eno samostojno literarno predstavo (vsaj 50% članov sekcije). Dodatne točke po točkovniku se dodelijo za vsako literarno predstavo, na kateri so nastopali vsaj trije člani sekcije (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in število posameznih nastopov v preteklem letu«.
– črta 8. alinea prve točke sedmega člena pravilnika in na novo glasi:
»– likovna, keramičarska, fotografska in video dejavnost, ki se izvaja v okviru samostojne sekcije društva ali samostojnega društva in vključuje najmanj 5 članov. Člani se redno, vsaj enkrat mesečno srečujejo ob nastajajočih in končanih delih posameznih članov (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva) in so v preteklem letu izvedli vsaj eno samostojno skupno razstavo (vsaj 50% članov sekcije). Dodatne točke po točkovniku se dodelijo za vsako razstavo, na kateri so razstavljali vsaj trije člani sekcije (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih tekmovanjih iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancirajo stroški rekvizitov (30% plačanih računov) in drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Ne financira se potrošni material (barva, čopiči, platna …)«.
– črta druga točka 7. člena pravilnika in na novo glasi.
»– Delovanje društev se sofinancira glede na število aktivnih članov in aktivnih sekcij društva, na podlagi dokazila o plačilu članarine (fotokopija pologa na transakcijski račun v letu pred letom prijave na razpis), vsak član minimalno 2 EUR. Delovanje zvez se sofinancira glede na število aktivnih društev, članov zveze«.
– črta tretja točka 7. člena pravilnika in na novo glasi.
»– Društvom in zvezam se za izvajanje programov sofinancirajo tudi stroški vezani na objekte, v katerih izvajajo dejavnost. Pri tem se upoštevajo dejanski funkcionalni stroški, stroški najema oziroma stroški tekočega vzdrževanja lastnih prostorov v preteklem koledarskem letu. Kot dokazilo se upoštevajo že plačani računi. V primeru, da zveza oziroma društva dajejo svoje prostore v najem, se njihovi prihodki od najemnin, v celoti odštejejo od dejanskih funkcionalnih stroškov. Obseg sredstev za sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti se določi z vsakoletnim programom ljubiteljske kulture. Med upravičence se sredstva delijo v enakem odstotkovnem deležu glede na dejanske stroške, dokumentirane v prijavi na razpis, z upoštevanjem prejetih najemnin.
Sredstva za investicije v objekte, v katerih se izvaja dejavnost ljubiteljske kulture, se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni postavki.«.
2. člen
Spremenijo se merila, ki so priloga tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer se merila za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanja društev in zvez na področju ljubiteljske kulture uporabljajo pri razpisu za leto 2008, vse ostale spremembe pravilnika pa pri razpisu za leto 2009.
Št. 033-14/2007-9/16
Slovenska Bistrica, dne 17. decembra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti