Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

75. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica, stran 144.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 127/06 in 14/07) in na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 9. redni seji dne 17. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica
1. člen
Ustanovi se proračunski stanovanjski sklad kot proračunski sklad v okviru proračuna Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi z namenom ločenega prikazovanja virov in obveznosti, za področje stanovanjskega gospodarstva občine, in sicer:
– za financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
– za izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom občine in drugimi predpisi.
3. člen
Proračunski sklad se financira iz proračunskih sredstev.
4. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
5. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan občine, v skladu s pooblastili o izvajanju občinskega proračuna.
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
6. člen
Proračunski sklad se ustanovi za nedoločen čas, z namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva in za pridobivanje in opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo na območju Občine Slovenska Bistrica.
7. člen
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
8. člen
S tem odlokom preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 95/00 in 93/01).
Z uveljavitvijo tega odloka preide vse nepremično in premično premoženje Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica, prosta sredstva sklada ter obveznosti sklada na Občino Slovenska Bistrica.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha funkcija vsem organom Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-14/2007-9/12
Slovenska Bistrica, dne 17. decembra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti