Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 514/07 Ob-34716/07 , Stran 8063
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 514 /07 z dne 19. 12. 2007, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 9, v I. nadstropju v izmeri 32,75 m2, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Gosposvetska cesta 27c, stoječi na parc. št. 1450/1, ident št. stavbe 0658/01498, k.o. Koroška vrata, katerega lastnica je do celote Laubič Nataša, stanujoča na naslovu Ulica Arnolda Tovornika 006, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 11. 2007, ki jo je sklenila s prodajalkama Ussar Mojco in Ussar Astrid iz Maribora, zastavljena v korist banke – upnice Banke Celje d.d., s sedežem na naslovu Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, z letno obrestno mero 7,08%, ki je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere Euribor 6M in fiksnega pribitka, v skladu z zakonom določenimi zamudnimi obrestmi, z ostalimi pripadki in stroški, z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan 31. 1. 2008 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan 31. 12. 2027, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita.