Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 907/07 Ob-34621/07 , Stran 8063
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 907/07 z dne 18. 12. 2007, je bilo stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanjske stavbe na Hrušici, Hrušica 65, stoječi na parc. št. 283/2 k.o. Hrušica, v izmeri 50,20 m2, last zastavitelja Dobrivoja Stevanovića, stanujočega na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 5, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 82.417,50 CHF s pripadki.