Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 2467/07 Ob-34620/07 , Stran 8062
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-2467/07, DK-245/07 z dne 11. 12. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 2, v skupni izmeri 74,06 m2, v 10. nadstropju stanovanjske stavbe na Kunaverjevi ulici 12 v Ljubljani, ki je last zastavitelja Pavčič Francija, rojenega 7. 10. 1962, stanujočega Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 24. 12. 1991, sklenjene med njim kot kupcem ter Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Cerk Mihala, rojenega 19. 9. 1933, stanujočega Šentjakob 15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki, napram dolžniku Pavčič Franciju, rojenem 7. 10. 1962, stanujočem Kunaverjeva ulica 12, Ljubljana.