Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 2846/07 Ob-34619/07 , Stran 8062
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2846/07 z dne 12. 12. 2007, je bila nepremičnina ident. št. 1735-1534-153 – poslovni prostor št. 4B, v skupni izmeri 38,67 m2, ki je posamezni del večstanovanjske stavbe Vojkova cesta 91, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 958/5, parc. št. 958/6 in parc. št. 959/5, katastrska občina Stožice, last dolžnika Jasmina Sivića, Veliki vrh pri Šmarju 17, 1293 Šmarje-Sap, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 12. 2007, sklenjene s prodajalko Zorko Ambrožič, Križ 36, 6210 Sežana, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pp.