Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 354/07 Ob-34618/07 , Stran 8062
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 354/07, je bilo stanovanje v izmeri 101,25 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Prešernova 12, 1000 Ljubljana, stoječe na par. št. 2978, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 193, k.o. Ajdovščina, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah, last Leona Batagelja do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00 EUR s pp.