Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 1107/07 Ob-34617/07 , Stran 8062
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Gajšek Romane iz Murske Sobote, SV 1107/07, je bilo dvosobno stanovanje izmere 45,98 m2, v četrtem nadstropju stanovanjske zgradbe v Murski Soboti, Staneta Rozmana 5, z identifikatorjem stavbe 3601, stoječi na parc. št. 1058/4, katastrska občina Murska Sobota, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih prostorih in pripadajočem zemljišču, ki jo je zastavna dolžnica Obradović Manuela, EMŠO 2312974505230, stanujoča Murska Sobota, Ulica Staneta Rozmana 5, pridobila na podlagi darilne pogodbe, ki je bila sklenjena med njo in darovalko Gavrilovič Vlasto, Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, dne 7. 11. 2003, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, eGen, St. Stefan i.R., Murecker Strasse 23, EIŠ 1870599, Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 42.000,00 EUR s pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju kredita.