Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 1105/07 Ob-34615/07 , Stran 8062
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 1105/07 z dne 13. 12. 2007, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje številka 19, v skupni izmeri 61,90 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica 15, ki stoji na par. št. 4165/3, dvorišče v izmeri 2.075 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 296 m2, katera je pripisana k vložku št. 2126, k.o. Domžale, katerega lastnik je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12. 2007, zastavitelj Rok Hanžič, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 80.300,00 EUR s pripadki.