Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 2108/2007 Ob-34613/07 , Stran 8062
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 2108/2007 z dne 14. 12. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka S20.M.2, v mansardi večstanovanjskega objekta v Kidričevi ulici 9 v Mariboru, v skupni neto tlorisni površini 57,03 m2, kar predstavlja stanovanje v izmeri 49,37 m2, balkon v izmeri 5,04 m2 ter kletno shrambo z oznako 20A v izmeri 2,62 m2 in odprto parkirišče številka P13, s parcelo številko 132/17, katastrska občina Tezno, v izmeri 11,00 m2, katere lastnik je zastavitelj Samo Sgerm, EMŠO 2212979500240, stanujoč Maribor, Kodričeva ulica 032, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 1300/07-S20.M.2-P z dne 14. 11. 2007, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 14. 11. 2007, sklenjene s prodajalcem KBM Leasing d.o.o., Maribor in družbo Gama d.o.o., Maribor, kot investitorjem, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 45.188,10 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 12. 12. 2007 znaša 27.140,00 EUR s pripadki.