Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 1310/07 Ob-34612/07 , Stran 8062
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 1310/07, DK 107/07 z dne 17. 12. 2007, je bilo stanovanje št. 56, v dvanajstem nadstropju in s shrambo v kleti, v skupni izmeri 98,40 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Matije Tomca 2, Domžale, ki stoji (kot izhaja iz potrdila GURS z dne 28. 11. 2007, št. 90212-1281/2007-2) na parc. št. 3894/3, 3906/2 in 3906/3, vse k.o. Domžale ter last zastaviteljev Uroša Trujkića do idealnega solastniškega deleža 2/3 in Hudales Alenke do idealnega solastniškega deleža 1/3, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini 20.000,00 EUR s pp.