Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34598/07 , Stran 8053
NLB Koroška banka d.d., Glavni trg 30, Slovenj Gradec matična št. 5026164, vpisana v sodnem registru pod vl. št. 1/01167/00, je dne 14. 12. 2007 na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, registrski oddelek predložila a.) Pogodbo o pripojitvi sklenjeno med NLB d.d. in NLB Koroško banko d.d. dne 13. 11. 2007. NLB Koroška banka d.d. obvešča svoje delničarje, da ima od dne 21. 12. 2007 dalje na sedežu NLB Koroške banke d.d., Glavni trg 30, Slovenj Gradec, Oddelek pravnih in kadrovskih zadev, skladno z drugim odstavkom 586. člena ZGD-1 pravico do pregleda naslednjih listin: 1. Pogodbe o pripojitvi sklenjene med NLB d.d. in NLB Koroško banko d.d. dne 13. 11. 2007; 2. Revidiranih Letnih poročil NLB Koroške banke d.d. in NLB d.d. za zadnja tri poslovna leta; 3. Revidiranega zaključnega poročila NLB Koroške banke d.d. po stanju na dan 30. 6. 2007; 4. Vmesne bilance stanja NLB Koroške banke d.d. in NLB d.d. po stanju na dan 30. 9. 2007; 5. Poročila uprav bank o pripojitvi (Elaborat o upravičenosti pripajanja) NLB d.d. in NLB Koroške banke d.d. z dne 28. 11. 2007 in 6. Poročil nadzornih svetov NLB Koroške banke d.d. in NLB d.d. o pregledu nameravane pripojitve. NLB Koroška banka d.d. prav tako obvešča vse svoje delničarje, da jim bo v primeru prejete zahteve najkasneje naslednji delovni dan izročila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.