Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34301/07 , Stran 8052
NLB Banka Zasavje d.d., Trg revolucije 25 c, Trbovlje, matična št. 5026091, vpisana v sodnem registru pod vl. št. 1/01500/00 je dne 17. 12. 2007, na Okrožno sodišče v Ljubljani, registrski oddelek, predložila pogodbo o pripojitvi sklenjeno med NLB d.d. in NLB Banko Zasavje d.d. z dne 13. 11. 2007. NLB Banka Zasavje d.d. obvešča vse svoje delničarje, da imajo od dne 21. 12. 2007 dalje na sedežu NLB Banke Zasavje d.d., Trg revolucije 25 c, Trbovlje, Sektor splošnih poslov, skladno z drugim odstavkom 586. člena ZGD-1 pravico do pregleda naslednjih listin: 1. Pogodbe o pripojitvi sklenjene med NLB d.d. in NLB Banko Zasavje d.d. dne 13. 11. 2007; 2. Revidiranih letnih poročil NLB d.d. in NLB Banke Zasavje d.d. za zadnja tri poslovna leta; 3. Revidirano zaključno poročilo NLB Banke Zasavje d.d. po stanju na dan 30. 6. 2007; 4. Vmesnih bilanc stanja NLB d.d. in NLB Banke Zasavje d.d.; 5. Poročila uprav bank o pripojitvi (Elaborat o upravičenosti pripajanja) NLB d.d. in NLB Banke Zasavje d.d. z dne 28. 11. 2007; 6. Poročil nadzornih svetov NLB d.d., in NLB Banke Zasavje d.d. o pregledu nameravanih pripojitev z dne 14. 12. 2007. NLB Banka Zasavje d.d. prav tako obvešča vse svoje delničarje, da jim bo v primeru prejete zahteve najkasneje naslednji delovni dan izročila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.