Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34179/07 , Stran 8052
Na podlagi drugega odstavka 337. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava Factor banke d.d. objavlja emisijski znesek in rok za uveljavitev predkupne pravice ob izdaji novih delnic Factor banke d.d. iz odobrenega kapitala. Osnovni kapital Factor banke d.d. se poveča z dosedanjih 9.647.471,20 EUR za 1.929.494,24 EUR tako, da celotni osnovni kapital banke po povečanju znaša 11.576.965,44 EUR. Za povečanje osnovnega kapitala se izda 231.192 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic. Vse novo izdane delnice so imenske in istega razreda kot obstoječe delnice banke. Vrednost celotne izdaje novih delnic znaša 16.183.440,00 EUR in je enaka zmnožku števila novih delnic 231.192 in cene 70 EUR/delnica, po kateri se delnice nove emisije vplačujejo. Pravico do vpisa novih delnic imajo le obstoječi delničarji banke, ki so vpisani v knjigi delničarjev na dan 17. 12. 2007. Vpis novih delnic bo na sedežu banke od 3. 1. 2008 do 18. 1. 2008.