Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34178/07 , Stran 8052
NLB Banka Domžale d.d., Domžale, Ljubljanska 62, Domžale matična št. 5101727, vpisana v sodnem registru pod vl. št. 1/01504/00 je dne 14. 12. 2007 na Okrožno sodišče v Ljubljani, registrski oddelek predložila Pogodbo o pripojitvi sklenjeno med NLB d.d. in NLB Banko Domžale d.d. dne 13. 11. 2007. NLB Banka Domžale d.d., Domžale obvešča vse svoje delničarje, da imajo od dne 21. 12. 2007 dalje, na sedežu NLB Banke Domžale d.d., Domžale, Ljubljanska 62, Domžale, skladno z drugim odstavkom 586. člena ZGD-1 pravico do pregleda naslednjih listin: 1. Pogodbe o pripojitvi sklenjene med NLB d.d. in NLB Banko Domžale d.d. dne 13. 11. 2007; 2. Revidiranih Letnih poročil NLB Banke Domžale d.d. in NLB d.d., za zadnja tri poslovna leta; 3. Revidiranih Zaključnih poročil NLB Banke Domžale d.d. po stanju na dan 30. 6. 2007; 4. Vmesnih bilanc stanja NLB Banke Domžale d.d. in NLB d.d.; 5. Poročila uprav bank o pripojitvi (Elaborat o upravičenosti pripajanja) NLB d.d. in NLB Banke Domžale d.d. z dne 28. 11. 2007 in 6. Poročil nadzornih svetov NLB Banke Domžale d.d. z dne 14. 12. 2007 in NLB d.d. o pregledu nameravanih pripojitev. NLB Banka Domžale d.d., Domžale prav tako obvešča vse svoje delničarje, da jim bo v primeru prejete zahteve najkasneje naslednji delovni dan izročila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.