Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34158/07 , Stran 8052
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana matična št. 5860571, vpisana v sodnem registru pod vl.št. 12557800 je dne 18. 12. 2007 na Okrožno sodišče v Ljubljani, registrski oddelek predložila a) Pogodbo o pripojitvi sklenjeno med NLB d.d. in NLB Banko Domžale d.d. dne 13. 11. 2007, b) Pogodbo o pripojitvi sklenjeno med NLB d.d. in NLB Koroško banko d.d. dne 13. 11. 2007 in c) Pogodbo o pripojitvi sklenjeno med NLB d.d. in NLB Banko Zasavje d.d. dne 13. 11. 2007. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana obvešča vse svoje delničarje, da imajo od dne 21. 12. 2007 dalje na sedežu Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, Oddelek Sekretariata, skladno z drugim odstavkom 586. člena ZGD-1 pravico do pregleda naslednjih listin: 1. Pogodbe o pripojitvi sklenjene med NLB d.d. in NLB Koroško banko d.d. dne 13. 11. 2007; 2. Pogodbe o pripojitvi sklenjene med NLB d.d. in NLB Banko Zasavje d.d. dne 13. 11. 2007; 3. Pogodbe o pripojitvi sklenjene med NLB d.d. in NLB Banko Domžale d.d. dne 13. 11. 2007; 4. Revidiranih Letnih poročil NLB d.d., NLB Banke Zasavje d.d., NLB Banke Domžale d.d., NLB Koroške banke, za zadnja tri poslovna leta; 5. Revidiranih Zaključnih poročil NLB Koroške banke d.d., NLB Banke Zasavje d.d. in NLB Banke Domžale d.d. po stanju na dan 30. 6. 2007; 6. Vmesnih bilanc stanja NLB d.d., NLB Koroške banke d.d., NLB Banke Zasavje d.d. in NLB Banke Domžale d.d.; 7. Poročila uprav bank o pripojitvi (Elaborat o upravičenosti pripajanja) NLB d.d. in NLB Koroške banke d.d. z dne 28. 11. 2007; 8. Poročila uprav bank o pripojitvi (Elaborat o upravičenosti pripajanja) NLB d.d. in NLB Banke Zasavje d.d. z dne 28. 11. 2007; 9. Poročila uprav bank o pripojitvi (Elaborat o upravičenosti pripajanja) NLB d.d. in NLB Banke Domžale d.d. z dne 28. 11. 2007 in 10. Poročil nadzornih svetov NLB d.d. NLB Koroške banke d.d., NLB Banke Zasavje d.d. in NLB Banke Domžale d.d. o pregledu nameravanih pripojitev. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana obvešča vse svoje delničarje, da jim bo v primeru prejete zahteve najkasneje naslednji delovni dan izročila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka. Nova Ljubljanska banka d.d. prav tako obvešča vse svoje delničarje, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, da lahko v enem mesecu od dneva zasedanj skupščin NLB Banke Domžale d.d. ali NLB Koroške banke d.d. ali NLB Banke Zasavje d.d., ki so sprejele sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine Nove Ljubljanske banke d.d., ki naj odloči o soglasju za pripojitev.