Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 07-020-000666 Ob-34157/07 , Stran 8046
Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – uradno prečiščeno besedilo /ZEKom-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 13/07 in št. 86/04-ZVOP-1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Agencija) objavlja javni poziv za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti o pogojih uporabe prostih radijskih frekvenc širine 2 x 15 MHz za FDD in 5 MHz za TDD v frekvenčnih pasovih 1905–1910 MHz, 1950–1965 MHz in 2140–2155 MHz za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000 na ozemlju Republike Slovenije. Agencija vabi zainteresirano javnost, ki bi želela pridobiti radijsko frekvenco za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000, da v tridesetih dneh od objave tega javnega poziva, prijavi namen pridobitve odločbe za uporabo radijskih frekvenc za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000 (v nadaljnjem besedilu prijava). V prijavi se lahko opredeli do: – višine enkratnega plačila za radijske frekvence, ki so predmet tega poziva, – souporabe delov omrežja UMTS/IMT-2000 ali do drugih načinov souporabe, – drugih pogojev uporabe radijskih frekvenc za opravljanje mobilnih javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000. Morebitne predloge o višini plačila za radijske frekvence bo agencija obravnavala kot zaupne. Zainteresirana javnost lahko pošlje prijavo na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljubljana. Če vsebuje prijava tudi predlog višine plačila za radijske frekvence ali katere koli druge predloge, za katere se vlagatelj opredeli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka: »Poslovna skrivnost«. Agencija bo sprejemala prijave v 30-dnevnem roku od dneva objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.