Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34478/07 , Stran 8041
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer Investments Austria GmbH Company belonging to the UniCredit Banking Group Pioneer Funds Austria – Guarantee Basket 2013, vzajemni sklad po 20. členu InvFG Prospekt in izvleček prospekta (sestavljen v skladu s 6. členom Zakona o investicijskih skladih – InvFG, veljavna izdaja) za trženje enot premoženja zgoraj navedenega sklada, je bil spremenjen v naslednjih točkah: Krovni list Omejitev odgovornosti II. del: Točka 5 IV. del (Izvleček prospekta): Točke 3.3.1., 3.3.3., 3.3.4., 4.1., 5.1. in 5.4. Priloga Aktualizirani prospekt in izvleček prospekta, v katerem so upoštevane zgornje spremembe, je v skladu z 18. členom InvFG (v veljavni izdaji) na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030 Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo brezplačno. Vlagateljem se pred sklenitvijo pogodbe brezplačno ponudi aktualizirani izvleček prospekta.