Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 78/07 Ob-34195/07 , Stran 8033
Svet inštituta javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, Hajdrihova ulica 28c, na podlagi določil Statuta inštituta ter sklepa Sveta inštituta na 20. redni seji dne 22. 11. 2007, razpisuje prosto delovno mesto direktorja inštituta. Kandidat mora izpolnjevati poleg splošnih tudi naslednje pogoje: – da ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja dejavnosti inštituta, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, – da s svojim delom dokazuje sposobnost za organiziranje in strokovno vodenje inštituta, – da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik. Mandat direktorja traja 4 leta. Od direktorja pričakujemo predložitev delovanja in razvoja inštituta. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Inštitut za vode Republike Slovenije, 1000 Ljubljana, Hajdrihova ulica 28c, s pripisom: »Ne odpiraj – za razpis direktorja«. Svet inštituta bo prijavljene kandidate o izbiri obvestil v 30 dneh po objavi razpisa.